Inženiernozares uzņēmumu tirdzniecības misija aeronautikas izstādes "International Paris Air Show" laikā Francijā (Parīzē)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas inženiernozaru uzņēmumus pieteikties dalībai tirdzniecības misijā un kontaktbiržā starptautiskās izstādes "International Paris Airshow - 2017" laikā, kas norisināsies no 2017. gada 19. – 25. jūnijam Parīzē, Francijā!

Paris Air Show ir pasaules mērogā lielākais aeronautikas nozares pasākums, kurā satiekas aviācijas, kosmosa, satelītu tehnoloģiju, zemes atbalsta sistēmu, sakaru un citu ar nozari saistītu tehnoloģiju kompānijas. Izstāde tiek rīkota kopš 1909. gada un šogad tā norisināsies 51 reizi. Pasākums notiek reizi divos gados – 2015. gadā tajā piedalījās 2303 eksponenti no 48 valstīm un vairāk kā 200 000 apmeklētāju. Pasākuma dalībnieki un apmeklētāji galvenokārt ir gan nozares piegādātāji, gan iepircēji, gan citi interesenti.

Izstādes tematika ir sekojoša:

 • lidmašīnu konstruēšana un montāža;
 • piegādes un kooperācija (elektronika, elektrotehnika, mašīnbūve, u.c.);
 • dzinēji un to komponenti;
 • remonts, apkope un rezerves daļas;
 • aprīkojums;
 • satelītu tehnoloģijas;
 • informācijas sistēmu risinājumi;
 • lidostu aprīkojums un pakalpojumi;
 • pilotu apmācība;
 • kompozītu materiāli;
 • interjeri, sēdekļi, u.c.

Izstādi organizē Francijas Aeronautikas asociācija izstāde norisināsies Parīzes “La Bourget” lidostas teritorijā.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) organizē Latvijas uzņēmumu tirdzniecības misiju, kuras laikā notiks izstādes apmeklējums un individuālas tikšanās. Misijas dalībnieki saņems LIAA pārstāvniecības Francijā pakalpojumus potenciālo sadarbības partneru uzaicināšanai un uzņēmumu individuālo tikšanos programmu sagatavošanā.

Paredzamās izmaksas:

 • dalībniekiem ir jāapmaksā savu darbinieku komandējumu un uzturēšanās Francijā izdevumi,
 • dalībniekiem ir jāapmaksā izstādes apmeklējums.

Izstādes laikā norisināsies arī kontaktbirža, dalība šajā pasākumā katram uzņēmumam – tirdzniecības misijas dalībniekam ir individuāla un par atsevišķu samaksu: siae.fr/en/exhibiting/aerospace_meetings_paris.htm

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Uzņēmumiem saņemot atbalstu nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Andris Alksnis, vecākais projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409
E-pasts: andris.alksnis@liaa.gov.lv

Solvita Gulbe, LIAA pārstāvniecības Francijā vadītāja

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecība Francijā
Adrese: Ambassade de la République de Lettonie en France
6, Villa Saïd 75116 Paris, France
Tālrunis: +33 153645815
Fakss: +33 153645819
Mobilais t.: +371 29479182
E-pasts: solvita.gulbe@liaa.gov.lv