Inženiernozares uzņēmumu tirdzniecības misija izstādes "Alihankinta 2017" laikā Somijā (Tamperē)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas inženiernozaru uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā Somijā, kas norisināsies 2017. gada 26.-29. septembrī Tamperē!

Tirdzniecības misijas ietvaros tiks organizētas tikšanās ar Somijas uzņēmumiem, kā arī būs iespējams apmeklēt starptautisko izstādi "Alihankinta - 2017", kuras ietvaros notiks kopīgs Baltijas valstu seminārs.

"Alihankinta" (www.alihankinta.fi) ir lielākā Somijas industriālo piegāžu un kooperācijas izstāde, 2016. gadā tajā piedalījās apmēram 1000 kompānijas no 20 valstīm, izstādi apmeklēja ap 18 500 apmeklētāju.

Izstādes ietvaros notiks arī kontataktbirža: https://www.alihankinta.fi/en/for-visitors/brella-networking-application/

Provizoriskā tirdzniecības misijas programma:
25. septembris              Ierašanās Tamperē. Tiešais lidojums Rīga- Tampere.
26. septembris              Izstādes Alihankinta apmeklējums. Individuālās tikšanās.
27. septembris              9.00- 12.00 Uzņēmumu Valmet Technologies un/vai Cargotec apmeklējums
                                     16.00 – 18.00 Baltijas valstu seminārs un tīklošanās pasākums
28. septembris              Atgriešanās Latvijā

Tiek sagaidīts, ka tirdzniecības misijas dalībnieki segs sekojošas izmaksas: darbinieku komandējuma izdevumi, izstādes apmeklējums un atsevišķi izdevumi saistībā ar tirdzniecības misijas realizāciju (vietējais transports uzņēmumu grupai, pasākuma mārketinga izmaksas un taml.).

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Uzņēmumiem saņemot atbalstu nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Andris Alksnis, vecākais projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 29455000
E-pasts: andris.alksnis@liaa.gov.lv

Alise Barvika
LIAA pārstāvniecības Somijā vadītāja

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecība Somijā
Kaisaniemenkatu 13, 00100 Helsinki, Suomi
Tālrunis: +371 29285669
E-pasts: alise.barvika@liaa.gov.lv