Pieteikšanās dalībai inženiernozaru uzņēmumu tirdzniecības misijā izstādes "Elmia Subcontractor – 2019" laikā Zviedrijā (Jēnšepingā)

Informācija par uzņēmumu
Īss uzņēmuma un tā darbības apraksts
Atbilstoši NACE 2 klasifikatoram – http://nace.lursoft.lv
(Norādīt, ja nepieciešams.)
ISO, OHSAS t.sk. sertifikāti atbilstoši uzņēmuma darbības nozarei – ISO TS, EN, BRC, IFS, GMP, GLP, FSC, CE u.c.
aģenti, vairumtirgotāji, pārstāvji, meitas uzņēmums, piegāžu un kooperācijas sadarbības partneri, gala patērētāji u.c.
Kontaktinformācija
Norādītā kontaktinformācija tiks izmantota, lai paziņotu tirdzniecības misijas atlases rezultātus, vai sazinātos ar uzņēmuma pārstāvjiem potenciālo dalībnieku izvērtēšanas procesā.