Inženiernozaru uzņēmumu tirdzniecības misija izstādes "Construct Canada" laikā Kanādā (Toronto)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas inženiernozaru uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā Kanādā, kas norisināsies laikā no 2017. gada 27.novembra līdz 3. decembrim Toronto!

Tirdzniecības misijas ietvaros tiks organizētas tikšanās ar Kanādas uzņēmumiem, kā arī būs iespējams apmeklēt starptautisko izstādi "Construct Canada - 2017" un ar to saistītos pasākumus.

"Construct Canada" norisināsies no 29. novembra līdz 1. decembrim, tā ir lielākā Ziemeļamerikas būvniecības nozares un ar to saistīto apakšnozaru izstāde, kurā šogad piedalīsies apmēram 1600 kompānijas, t.sk. apmēram 100 no ārvalstīm. 2016. gadā izstādi apmeklēja vairāk nekā 30 500 apmeklētāju no 52 pasaules valstīm.

Vienlaicīgi ar šo izstādi norisināsies vairākas, mazākas izstādes: "IIDEXCanada”, "HomeBuilder & Renovator Expo", "PM Expo", "World of Concrete Pavilion".

Provizoriskā programma:

27.11.                    Lidojums Rīga- Toronto
28.11.                    Individuālās tikšanās.
29.11.-30.11.         Izstāžu apmeklējumi un tkšanās
01.12.                    Individuālās tikšanās
02.12.-03.12.        Atgriešanās Latvijā

Tirdzniecības misijas dalībnieki solidāri sedz sekojošus tirdzniecības misijas organizācijas izdevumus:

Tirdzniecības misijas dalībnieki sedz darbinieku komandējuma izdevumus, izstādes apmeklējuma un atsevišķus izdevumus saistībā ar tirdzniecības misijas realizāciju (vietējais transports uzņēmumu grupai, pasākuma mārketinga izmaksas utml.).

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. Uzņēmumiem saņemot atbalstu nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Andris Alksnis, vecākais projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 29455000
E-pasts: andris.alksnis@liaa.gov.lv

Irēna Cīrule
Kanādas vēstniecības Latvijā komerclietu pārstāve
Tālrunis: +371 67813962; +371 67813945 
E-pasts: irena.cirule@international.gc.ca