Inženiernozaru uzņēmumu tirdzniecības misija izstādes "K-2016" laikā Vācijā (Diseldorfā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas inženiernozaru uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā Vācijā, kura norisināsies plastmasu un tehniskās gumijas izstrādājumu tehnoloģiju izstādes "K - 2016" laikā Diseldorfā, 2016. gada 19. – 26. oktobrī.

„K” /Kunststoff/ ir lielākā plastmasu un tehniskās gumijas izstrādājumu ražošanas tehnoloģiju izstāde pasaulē, kura notiek reizi 3 gados.

Šogad izstādē tiks pārstāvētas šādas nozares:

  • Izejvielas un palīgmateriāli
  • Pusfabrikāti, tehniskie risinājumi
  • Ražošanas iekārtas un aprīkojums
  • Zinātniskā izpēte un inovācijas

Izstāde notiks Messe Düsseldorf izstāžu kompleksā. 2013. gadā izstādē piedalījās 3220 kompānijas (no ārvalstīm – 2159 un no Vācijas – 1061) izstādi apmeklēja apmēram 210 000 apmeklētāju no 108 valstīm.

LIAA organizē Latvijas uzņēmumu tirdzniecības misiju, kuras laikā notiks izstādes apmeklējums un tikšanās ar izstādē pārstāvētajiem uzņēmumiem. Misijas dalībnieki saņems LIAA pārstāvniecības Vācijā pakalpojumus potenciālo sadarbības partneru uzaicināšanai un uzņēmumu individuālo tikšanos programmu sagatavošanā. Ārpus izstādes tiek plānota tikšanās Ziemeļreinas federālās zemes ekonomikas pārvaldē un nozares uzņēmuma apmeklējums.

Tiek sagaidīts, ka tirdzniecības misijas dalībnieki segs sekojošas izmaksas:

  • darbinieku komandējuma izdevumi
  • izstādes apmeklējums un atsevišķi izdevumi saistībā ar tirdzniecības misijas realizāciju (vietējais transports uzņēmumu grupai, pasākuma mārketinga izmaksas un tml.)

Uz atbalstu dalībai tirdzniecības misijā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai pasākuma izdevumus segtu no ES Fondu līdzekļiem, nepieciešams noslēgt LIAA līgumu par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Tirdzniecības misijas dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, pēc dalības tirdzniecības misijā iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus, kā arī uz de minimis atbalstu 80% apmērā no tirdzniecības misijas dalības maksas.

De minimis atbalsts tiks piešķirts pamatojoties uz iesniegumu par atbalsta piešķiršanu un noslēgto Atbalsta līgumu starp LIAA un tirdzniecības misijas dalībnieku.

UZŅĒMUMIEM SAŅEMOT ATBALSTU NEDRĪKST BŪT VID NODOKĻU PARĀDI.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:

Andris Alksnis
Vecākais projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409
Mob. tālr: +371 29455000
E-Pasts: andris.alksnis@Liaa.gov.lv
www.liaa.gov.lv

Sarmīte Spalviņa,
LIAA Pārstāvniecības Vācijā vadītāja

Adrese: Botschaft der Republik Lettland in der Bundesrepublik Deutschland
Reinerzstraße 40/41, 14193 Berlin, Deutschland
Tālrunis: +49 3060929421
Fakss: +49 3060929420
Mobilais telefons.: +49 1629811075
E-Pasts: sarmite.spalvina@liaa.gov.lv
www.liaa.gov.lv

Iezīmes: