Inženiernozaru uzņēmumu tirdzniecības misija kontaktbiržas "MI18 Match industry" laikā Somijā (Pori)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas inženiernozaru uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā Somijā kontaktbiržas "MI-18 Match Industry" laikā, 2018. gada 12.-14. jūnijā, Pori!

"MI-18 Match Industry” ir specializēta kontaktbirža, kas jau piekto gadu norisināsies Somijas pilsētā Pori un kuras mērķauditorija ir inženiernozaru uzņēmumi, kuri var būt apakšpiegādātāji tehnoloģiju uzņēmumiem, kas saistīti ar enerģētiku, automatizāciju un kuģubūvi.

Pasākumā plāno piedalīties ap 300 uzņēmumu no Somijas un citām valstīm, no kuriem aptuveni 20 būs lielie uzņēmumi, kas darbojas kā ģenerālie darbuzņēmēji (main contractors)

Papildus tikšanām ar šiem uzņēmumiem, būs iespējams organizēt individuālās tikšanās ar pārējiem pasākuma dalībniekiem.

Provizoriskā programma

12. jūnijsIerašanās Pori, tikšanās uzņēmumos Pori apkārtnē (tbc)
13. jūnijs

09.00-12:00, tikšanās uzņēmumos Pori apkārtnē (tbc)
13.00- 16.00, dalība MI-18 semināru pasākumā
18.00- 19.30 Pieņemšana Pori pilsētas domē, tīklošana ar pasākuma dalībniekiem
Adrese: Pori pilsētas dome, Hallituskatu 12, Pori

14. jūnijs

09:00-15:00 Dalība MI-18 kontaktbiržā
Adrese: Isomäki Areena, Metsämiehenkatu 21, Pori
Atgriešanās Latvijā

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda) izmaksu segšanu, ka arī ar viesnīcas rezervēšanu.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Tirdzniecības misija tiek organizēta no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot tirdzniecības misijas dalībniekiem de minimis atbalstu. Vairāk informācijas šeit.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Alise Barvika, pārstāvniecības Somijā vadītāja
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvian Tasavallan suurlähetystö Suomen Tasavallassa
Armfeltintie 10, 00150 Helsinki, Suomi
Tālrunis: +358 465260943, +371 29285669
E-pasts: alise.barvika@liaa.gov.lv