Inženiernozaru uzņēmumu tirdzniecības misija Norvēģijā izstādes "Offshore Technology Days - 2015" laikā Stavangerē

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas inženiernozaru uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā Norvēģijā, kura norisināsies izstādes "Offshore Technology Days - 2015" laikā Stavangerē 2015. gada 20.-23. oktobrī.

Izstāde "Offshore Technology Days 2015" (OTD) notiks Stavangerē, kas ir Norvēģijas naftas urbšanas platformu būvniecības un apkalpošanas, kā arī platformu komponentu ražošanas reģiona centrs.

Izstāde "OTD" notiek katru gadu jau apmēram 17 gadus. Šā gada izstādē piedalīsies vairāk kā 450 kompānijas. Izstādes "OTD" galvenā tematika ir naftas platformu metāla konstrukciju, elektrotehnisko un sakaru risinājumu, sūkņu, cauruļvadu savienojumu, darba drošības risinājumu, transporta pakalpojumu, kā arī cita papildaprīkojuma apakšpiegādātāju produkti un pakalpojumi.

LIAA organizē Latvijas uzņēmumu tirdzniecības misiju, kuras laikā notiks individuālas tikšanās, kā arī izstādes un Norvēģijas uzņēmumu apmeklējumi. Misijas dalībnieki saņems LIAA pārstāvniecības Norvēģijā pakalpojumus potenciālo sadarbības partneru uzaicināšanai un uzņēmumu individuālo tikšanos programmu sagatavošanā. Izstādes laikā būs iespējams piedalīties arī citos ar izstādi saistītos pasākumos.

Izmaksas tirdzniecības misijas dalībniekiem varētu būt sekojošas: savu darbinieku komandējuma izdevumi, izstādes apmeklējums un atsevišķi izdevumi saistībā ar tirdzniecības misijas realizāciju (vietējais transports uzņēmumu grupai, pasākuma mārketinga izmaksas un taml.).

Tirdzniecības misijā paredzēta ne vairāk kā 6 - 8 uzņēmumu dalība. Uzņēmumi tiks atlasīti, vadoties pēc pieteikuma formā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši iepriekš noteiktiem atlases kritērijiem. Atlases kritēriji pieejami šeit.

Komersanti savu darbinieku komandējuma izdevumus (transporta izdevumi, viesnīcas, dienas nauda, vīzas, apdrošināšana), maksu par dalību tirdzniecības misijā, kā arī izdevumus par eksponātu transportēšanu un mārketinga materiālu tulkošanu tirdzniecības misijas vajadzībām var atgūt līdz 70 %, iesniedzot projektu LIAA administrētajā Eiropas Savienības fondu programmā "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" līdz 2015. gada 30. septembrim. Vairāk informācijas šeit.

Lai saņemtu šo pakalpojumu, dalībniekiem būs jāslēdz līgums ar LIAA par atbalsta saņemšanu, kā arī jāapliecina nodokļu parādu neesamība.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Andris Alksnis, vecākais projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 29455000
Fakss: +371 67039401
E-pasts: andris.alksnis@liaa.gov.lv

Gatis Ginters, LIAA pārstāvniecības Norvēģijā vadītājs

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecība Norvēģijā
Bygdøy Allé 76, Post Box 3163, Elisenberg, 0208, Oslo, Norge
Tālrunis: +47 22542286, +47 47288025
Fakss: +47 22546426
E-pasts: gatis.ginters@liaa.gov.lv, no@liaa.gov.lv


Dalība tirdzniecības misijā tiek rīkota Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) Ārējo tirgu apgūšanas atbalsta programmas projekta "Nozaru nacionālie stendi starptautiskajās izstādēs ārvalstīs un eksporta konsultācijas" ietvaros.