Inženiernozaru uzņēmumu tirdzniecības misija Somijā kontaktbiržas "MI16 Match Industry" laikā (Pori)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas inženiernozaru uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā Somijā, kas norisināsies kontaktbiržas "MI16 Match Industry" laikā Pori 2016. gada 15.-16. jūnijā.

"MI16 Match Industry” ir specializēta kontaktbirža, kas jau ceturto gadu norisināsies Somijas pilsētā Pori un kuras mērķauditorija ir inženiernozaru uzņēmumi, kuri var būt apakšpiegādātāji tehnoloģiju uzņēmumiem, kas saistīti ar enerģētiku, automatizāciju un kuģubūvi. Pasākumā plāno piedalīties līdz 400 uzņēmumu no Somijas un citām valstīm, no kuriem aptuveni 20 būs lielie uzņēmumi, kas darbojas kā ģenerālie darbuzņēmēji (main contractors).

Provizoriskā programma
14.06. Dalība MI16 seminārā / Somijas uzņēmumu apmeklējumi
15.06. Dalība MI15 kontaktbiržā un Somijas uzņēmumu apmeklējumi
16.06. Somijas uzņēmumu apmeklējumi

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda) izmaksu segšanu, ka arī ar viesnīcas rezervēšanu.

Atbalstam dalībai tirdzniecības misijā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Pārējiem komersantiem dalība jāsedz par saviem līdzekļiem.

De minimis atbalsts tirdziniecības misijas dalībniekiem tiks piešķirts, pamatojoties uz Iesniegumu par atbalsta saņemšanu, kārtību tā piešķiršanai (tiek izstrādāts) un noslēgto  Atbalsta līgumu starp LIAA un vizītes dalībnieku (tiek izstrādāts). De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un vizītes organizatorisko izdevumu precizēšanas. Saņemot atbalstu, uzņēmumiem nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos vizītes ietvaros, pēc dalības vizītē iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Dalība kontaktbiržā ir bezmaksas.

Kontaktinformācija:
Andris Alksnis, vecākais projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 29455000
Fakss: +371 67039401
E-pasts: andris.alksnis@liaa.gov.lv

Alise Barvika, LIAA pārstāvniecības Somijā vadītāja

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecība Somijā
Kaisaniemenkatu 13A, 00100 Helsinki, Suomi
Tālrunis: +371 29285669
E-pasts: alise.barvika@liaa.gov.lv