Inženiernozaru uzņēmumu tirdzniecības misija Vācijā izstādes "InnoTrans - 2016" laikā (Berlīnē)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas inženiernozaru uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā Vācijā, kas norisināsies dzelzceļu tehnoloģiju izstādes ”InnoTrans - 2016” laikā 2016. gada 20.-23. septembrī Berlīnē.

"InnoTrans"  ir viena no lielākajām transporta tehnoloģiju izstādēm pasaulē, un notiek reizi 2 gados. Šogad izstādē tiks pārstāvētas šādas nozares:

  • dzelzceļa transporta līdzekļu tehnoloģijas,
  • dzelzceļu infrastruktūra,
  • tuneļu konstruēšana,
  • publiskais transports,
  • publiskā transporta līdzekļu interjeri, komforts un pakalpojumi reisu laikā.

Izstāde notiks Messe Berlin izstāžu kompleksā. 2014. gadā izstādē piedalījās 2758 kompānijas no 55 valstīm, izstādi apmeklēja apmēram 138 800 apmeklētāju no 100 valstīm.

Līdzīgi kā 2012. un 2014. gados LIAA organizē Latvijas uzņēmumu tirdzniecības misiju, kuras laikā notiks izstādes apmeklējums. Misijas dalībnieki saņems LIAA pārstāvniecības Vācijā pakalpojumus potenciālo sadarbības partneru uzaicināšanai un uzņēmumu individuālo tikšanos programmu sagatavošanā. 

Paredzama ne vairāk kā 6 uzņēmumu dalība misijā.

Tiek sagaidīts, ka tirdzniecības misijas dalībnieki segs sekojošas izmaksas: darbinieku komandējuma izdevumi, izstādes apmeklējums un atsevišķi izdevumi saistībā ar tirdzniecības misijas realizāciju (vietējais transports uzņēmumu grupai, pasākuma mārketinga izmaksas un taml.).

Uz atbalstu dalībai tirdzniecības misijā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem. 

Lai pasākuma izdevumus segtu no ES Fondu līdzekļiem, nepieciešams noslēgt LIAA līgumu par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.  Uzņēmumam nedrīkst būt VID nodokļu parādi!

Dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. 

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Andris Alksnis, vecākais projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 29455000
Fakss: +371 67039401
E-pasts: andris.alksnis@liaa.gov.lv

Sarmīte Spalviņa, LIAA pārstāvniecības Vācijā vadītāja

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecība Vācijā
Botschaft der Republik Lettland in der Bundesrepublik Deutschland
Reinerzstraße 40/41, 14193 Berlin, Deutschland
Tālrunis: +49 3060929421
E-pasts: sarmite.spalvina@liaa.gov.lv