Inženiernozaru uzņēmumu tirdzniecības misija Vācijā (Leipcigā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas inženiernozaru uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā Vācijā, kas norisināsies 2017. gada 6.-10. martā Leipcigā!

Tirdzniecības misijas ietvaros uzņēmumiem tiks organizētas tikšanās ar Vācijas uzņēmumiem, būs iespējams apmeklēt divas starptautiskās izstādes "Die Zuliefermesse – 2017" un “INTEC – 2017”, kā arī paredzēti Vācijas uzņēmumu apmeklējumi. Izstādes ietvaros notiks kontaktbirža: https://www.b2match.eu/contact2017

Abas izstādes un kontaktbirža norisināsies Leipcigā, Saksijas federālajā zemē, kas ir Vācijas mašīnbūves un darbagaldu ražošanas reģiona centrs. Tirdzniecības misija tiek organizēta ar mērķi dot iespēju iekarot noieta tirgus Vācijas austrumos un blakus esošos reģionos, kā arī citās Centrālās Eiropas valstīs. 

Abas izstādes notiek reizi divos gados. 2015. gadā izstādēs "Z" un "Intec" kopā apmēram 56 000 kv.m. ekspozīcijas platībā piedalījās 1433 eksponenti no 33 valstīm un apmēram 23 500 apmeklētāju. Lielākās valstu pārstāvniecības bija Vācija, Čehijas Republika, Itālija, Šveice, Krievija, Ungārija, Austrija un citas.

Abu izstāžu tematiskajās sadaļās kopumā tiek aptvertas šādas industrijas apakšnozares:

 • autobūves komponenti un tehnoloģijas
 • mašīnbūves komponenti, tehnoloģijas un instrumenti
 • kompozītmateriāli
 • instrumenti un iekārtas
 • ražošanas procesi, lāzeru tehnoloģijas, metināšanas tehnoloģijas
 • elektrotehnika, industriālā elektronika, sensoru tehnoloģijas
 • mērīšanas un pārbaužu tehnoloģijas, kvalitātes vadības sistēmas
 • atjaunojamo enerģiju tehnoloģijas
 • hidraulika, pārvadu un pievadu tehnoloģijas
 • loģistika un noliktavu tehnoloģijas
 • automatizācija un robotu tehnika
 • informācijas tehnoloģijas
 • zinātne un attīstība

Izstādes laikā tiek organizēta starptautiskā uzņēmumu kontaktbirža. Reģistrēšanās ir bez maksas līdz 15.februārim. Plašāka informācija par pasākumu un potenciālo tikšanās partneru atlase: https://www.b2match.eu/contact2017?locale=en

Tiek sagaidīts, ka tirdzniecības misijas dalībnieki segs sekojošas izmaksas:

 • darbinieku komandējuma izdevumi,
 • izstādes apmeklējums un atsevišķi izdevumi saistībā ar tirdzniecības misijas realizāciju (vietējais transports uzņēmumu grupai, pasākuma mārketinga izmaksas un tamlīdzīgi.).

De minimis atbalsts tirdzniecības misijas dalībniekiem tiks piešķirts, pamatojoties uz Iesniegumu par atbalsta saņemšanu, kārtību tā piešķiršanai un noslēgto  Atbalsta līgumu starp LIAA un vizītes dalībnieku. De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un vizītes organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

UZŅĒMUMIEM SAŅEMOT ATBALSTU NEDRĪKST BŪT VID NODOKĻU PARĀDI.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Andris Alksnis, vecākais projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 29455000
Fakss: +371 67039401
E-pasts: andris.alksnis@liaa.gov.lv

Sarmīte Spalviņa, LIAA pārstāvniecības Vācijā vadītāja

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecība Vācijā
Adrese: Botschaft der Republik Lettland in der Bundesrepublik Deutschland
Reinerzstraße 40/41, 14193 Berlin, Deutschland
Tālrunis: +49 3060929421
Fakss: +49 3060929420
Mobilais t.: +49 1629811075
E-pasts: sarmite.spalvina@liaa.gov.lv