IT nozares un iesācējuzņēmumu nacionālais stends pasākuma "SLUSH" laikā Somijā (Helsinkos)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas IT un start-up uzņēmumus piedalīties Nacionālajā stendā Somijā, nozares izstādes "SLUSH" ietvaros no 2017. gada 30. novembra līdz 1. decembrim Helsinkos.

"SLUSH" ir viens no nozīmīgākajiem iesācējuzņēmumu pasākumiem Eiropā. "SLUSH" Helsinkos palīdzēs izveidot jaunas attiecības starp uzņēmumiem un investoriem no Āzijas un Eiropas.

“SLUSH” laikā iesācuzņēmumiem ir iespēja iegūt investorus, klientus, mediju atpazīstamību un ekspertu palīdzību! Uz šo pasākumu jau ir pieteikušies vairāk nekā 15 000 uzņēmēju un investoru no visas pasaules!

Investori, piesakoties “SLUSH”, varēs rezervēt tikšanos ar jau iepriekš noskatītiem uzņēmumiem, vai arī atklāt jaunus uzņēmumus un pārrunāt iespējamo sadarbību!

2016. gadā vairāk nekā 1700 iesācējuzņēmumi piedalījās “SLUSH” pasākumā, kur tie tikās ar investoriem, uzņēmumu dibinātājiem, vadītājiem un preses pārstāvjiem. “SLUSH” noorganizēja aptuveni 6000 investoru – iesācējuzņēmumu tikšanās.

Kā papildus aktivitātes SLUSH pasākuma ietvaros 1. Decembrī pasākuma teritorijā tiek organizēti divi semināri. Semināru mērķis ir piesaistīt mediju interesi Latvijas tirgum, kā arī piesaistīt investīcijas Latvijas jaunuzņēmumiem.

Vienlaicīgi ar SLUSH pasākumu uz Somiju dosies arī Latvijas Republikas Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktors Andris Ozols.

Pasākuma dalībniekiem jārēķinās ar šādām izmaksām:

  • Lidojums (ir iespēja pieteikties uz 80% līdzfinansējumu šīm izmaksām)
  • Viesnīca
  • Dienas nauda
  • LIAA katram no uzņēmumiem, kuri tiks apstiprināti dalībai Nacionālajā stendā sniegs iespēju iegādāties 3 SLUSH ieejas biļeti par samazinātu maksu. ( ir iespēja pieteikties uz 80% līdzfinansējumu šīm izmaksām)

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (izstādes platības noma, stenda konstrukcijas noma utml. izdevumi) 100% apmērā tiks finansēti no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" izmantojot De Minimis atbalstu. 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.678, piešķirot stenda dalībniekiem de minimis abalstu. Vairāk informācijas šeit.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir nacionālā stenda dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos nacionālajā stendā starptautiskajās izstādēs ārvalstīs, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Anete Ezerkalne, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 26425284
E-pasts: anete.ezerkalne@liaa.gov.lv

Iezīmes: