IT nozares un iesācējuzņēmumu tirdzniecības misija pasākuma "SLUSH" laikā Ķīnā (Šanhajā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas IT un start-up uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā Ķīnas Tautas Republikā, nozares izstādes "SLUSH" ietvaros 2016. gada 29.-31. oktobrī Šanhajā.

SLUSH” ir viens no nozīmīgākajiem iesācējuzņēmumu jeb start-up pasākumiem Eiropā un šoreiz, pirmo reizi savā vēsturē, ”SLUSH” tiek organizēts Šanhajā.

Sadarbojoties ar “The Zhangjiang High Tech Park” un “The Shanghai Pudong Development Bank”, “SLUSH” Šanhajas pasākums palīdzēs izveidot jaunas attiecības starp uzņēmumiem un investoriem no Āzijas un Eiropas.

 “SLUSH” laikā start-up uzņēmumiem ir iespēja iegūt investorus savām kompānijām, klientus, mediju atpazīstamību un ekspertu palīdzību! Uz šo pasākumu jau ir pieteikušies vairāk nekā 3,000 uzņēmēju un investoru no Ķīnas un citām pasaules valstīm!

Investori piesakoties “SLUSH” varēs rezervēt tikšanos ar jau iepriekš noskatītiem uzņēmumiem, vai arī atklāt jaunus uzņēmumus un pārrunāt iespējamo sadarbību!

2015. gadā, vairāk nekā 2,000 start-up un 1,500 reģistrēti investori piedalījās 5,000 sanāksmēs, kas bija iepriekš sarunātas, kā arī pasākuma laikā veica vairāk nekā 2,000 iepriekš nesarunātu tikšanos.

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda) izmaksu segšanu, ka arī dalības maksu (tiek segta 80 % apmērā).

Atbalstam dalībai tirdzniecības misijā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai pasākuma izdevumus segtu no ES Fondu līdzekļiem, nepieciešams noslēgt LIAA līgumu par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. 

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Gints Reķēns, projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 26480333
E-pasts: gints.rekens@liaa.gov.lv