IT nozares un iesācējuzņēmumu tirdzniecības misija pasākuma "SLUSH" laikā Somijā (Helsinkos)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas IT un start-up uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā Somijā, nozares izstādes "SLUSH" ietvaros no 2016. gada 30. novembra līdz 1. decembrim Helsinkos.

"SLUSH" ir viens no nozīmīgākajiem iesācējuzņēmumu pasākumiem Eiropā. "SLUSH" Helsinkos palīdzēs izveidot jaunas attiecības starp uzņēmumiem un investoriem no Āzijas un Eiropas.

“SLUSH” laikā iesācuzņēmumiem ir iespēja iegūt investorus savām kompānijām, klientus, mediju atpazīstamību un ekspertu palīdzību! Uz šo pasākumu jau ir pieteikušies vairāk nekā 15 000 uzņēmēju un investoru no visas pasaules!

Investori, piesakoties “SLUSH”, varēs rezervēt tikšanos ar jau iepriekš noskatītiem uzņēmumiem, vai arī atklāt jaunus uzņēmumus un pārrunāt iespējamo sadarbību!

2015. gadā vairāk nekā 1700 iesācējuzņēmumi piedalījās “SLUSH” pasākumā, kur tie tikās ar investoriem, uzņēmumu dibinātājiem, vadītājiem un preses pārstāvjiem. “SLUSH” noorganizēja aptuveni 6000 investoru – iesācējuzņēmumu tikšanās.

Pasākuma dalībniekiem jārēķinās ar šādām izmaksām:

  • Lidojums
  • Viesnīca
  • Dalības maksa (tiek segta 80% apmērā)

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda) izmaksu segšanu, ka arī dalības maksu (tiek segta 80 % apmērā).

Atbalstam dalībai tirdzniecības misijā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai pasākuma izdevumus segtu no ES Fondu līdzekļiem, nepieciešams noslēgt LIAA līgumu par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. 

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Gints Reķēns, projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 26480333
E-pasts: gints.rekens@liaa.gov.lv