IT nozares uzņēmumu tirdzniecības misija Lielbritānijā izstādes "E-commerce Expo" laikā (Londonā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina piedalīties tirdzniecības misijā Lielbritānijā, izstādes "E-commerce Expo" norises laikā 27.-30. septembrī.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas IT uzņēmumiem piedalīties tirdzniecības misijā Lielbritānijā, kas norisināsies "Ecommerce Expo" laikā no 2016. gada 27.-30. septembrim Londonā un notiks paralēli izstādēm “Technology for marketing” un “Costumer Contact Expo”.

Lielbritānija ir viens no attīstītākajiem e-komercijas tirgiem pasaulē un pagājušajā gadā internetā iepirkās 43 miljoni britu, industrijas apgrozījumam pieaugot par 11%. Turklāt 20% britu iepērkas internetā caur viedtālruņiem, padarot to par interesantu tirgu starptautiskajiem IT uzņēmumiem, kuri piedāvā jaunus tehnoloģiju un mārketinga risinājumus daudzās pakalpojumu industrijās no finanšu līdz tūrisma un transporta pakalpojumiem.

Tirdzniecības misijas mērķis ir sniegt Latvijas IT uzņēmumiem iespēju veidot kontaktus ar potenciālajiem sadarbības partneriem Lielbritānijā, uzzināt par tendencēm e-komercijā un iepazīties ar jaunākajām tehnoloģijām mārketingam internetā.

LIAA piedāvā uzņēmumiem izmantot aģentūras stendu divpusējo tikšanos organizēšanai izstādes laikā un apmeklēt konferences un seminārus, kuri iekļauti Ecommerce Expo, Techonlogy for Marketing un Customer Expo.

Uz atbalstu dalībai tirdzniecības misijā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem

Lai pasākuma izdevumus segtu no ES Fondu līdzekļiem, nepieciešams noslēgt LIAA līgumu par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Alise Pīka, LIAA  pārstāvniecības Lielbritānijā vadītāja vietniece

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecība Lielbritānijā
Embassy of Latvia in London
45 Nottingham Place, London, W1U 5LY, United Kingdom
Tālrunis: +44 2075631611
Fakss: +44 2073120042
E-pasts: alise.pika@liaa.gov.lvuk@liaa.gov.lv
http://www.liaa.gov.lv/files/liaa/content/logotipi/liaa_logo_mazais_kontaktiem_parakstiem.png

Iezīmes: