Izglītības nozares pārstāvju tirdzniecības misija izstādes "China Education Expo" laikā Ķīnā (Šanhajā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina augstskolas un citas izglītības iestādes un organizācijas piedalīties tirdzniecības misijā Ķīnā, kas norisināsies laikā no š.g. gada 25. līdz 30.oktobrim Šanhajā.

Tirdzniecības misijas ietvaros tiks organizētas tikšanās ar Šanhajas un Ningbo augstskolām un citām izglītības jomas iestādēm/organizācijām, kā arī izglītības izstādes "China Education Expo" apmeklējums.

Aptuvenā vizītes programma:

25.10. izlidošana
26.10. ierašanās Šanhajā ar rīta reisu. Pēcpusdienā tikšanās ar universitātēm pēc individuāla grafika
27.10. došanās uz Ningbo, tikšanās ar universitātēm un izglītības iestādēm, aģentūrām kopīgā biznesa forumā, vakarā atgriešanās Šanhajā
28.10. Izglītības Expo Šanhajā
29.10. Izglītības Expo Šanhajā, vakarā izlidošana uz Latviju
30.10. ierašanās Latvijā

Dalības maksā – 723 Euro. Bez tās, tirdzniecības misijas dalībnieki sedz darbinieku komandējuma izdevumus: ceļojuma biļetes, viesnīcu, dienas naudu, vietējo transportu

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. Uzņēmumiem, saņemot atbalstu, nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Jadviga Neimane, projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 29128382
E-pasts: jadviga.neimane@liaa.gov.lv

Iezīmes: