Bezmaksas seminārs "Jaunā Eiropas Savienības atbalsta programma "Horizonts2020""

Organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra Eiropas Biznesa atbalsta tīkla projekta ietvaros sadarbībā ar Studiju un zinātnes administrācijas Nacionālā kontaktpunkta nodaļu

2013. gada 16. decembrī
LIAA konferenču zālē 2. stāvā

Adrese: Rīga, Pērses iela 2

Semināra mērķis ir iepazīstināt ar jauno Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas ietvarprogrammu "Horizonts 2020".

Ar jaunās ietvarprogrammas palīdzību viss Eiropas Savienības finansējums pētniecībai un inovācijai tiks apvienots vienuviet.
Vēl lielāks atbalsts tiks sniegts zinātnisko sasniegumu pārvēršanai inovatīvos produktos un pakalpojumos.

Aicinām piedalīties pētniecībā ieinteresētos Latvijas mazos un vidējos uzņēmumus (MVU).
Īpaši aicināti ir pārtikas, lauksaimniecības, zivkopības, biotehnoloģiju, enerģētikas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozaru pārstāvji.

Seminārā tiks apskatīti sekojoši jautājumi:
  • Kādi ir dalības nosacījumi;
  • Kā var reģistrēties "Horizonts 2020" dalībnieku portālā;
  • Kā MVU var iesaistīties šajā programmā;
  • Kādas ir atsevišķu nozaru iespējas;
  • Latvijas uzņēmēju pieredze pētniecības un inovācijas ietvarprogrammās.

Programma

Semināra prezentācijas un video:
Ieskats ietvarprogrammā "Horizonts 2020", MVU iespējas |  Video
Dalības ietvarprogrammā "Horizonts 2020" nosacījumi
 |  Video
Programma "Pārtikas resursu drošība" |  Video
Programmas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un enerģētikas jomās
 |  Video
SIA "Tilde" pieredze Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmās
 |  Video
SIA "Pūres Dārzkopības pētījumu centrs" pieredze
 |  Video

Kontaktinformācija:
Jadviga Neimane
Projektu vadītāja, Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments


Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 29128382
Fakss: +371 67039401
E-pasts: jadviga.neimane@liaa.gov.lv