Koka būvmateriālu un māju ražotāju tirdzniecības misija Nīderlandē izstādes "BouwBeurs 2017" laikā (Utrehtā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas koka būvmateriālu un māju ražotājus piedalīties tirdzniecības misijā Utrehtā, Nīderlandē laikā  no 2017. gada 6.-10. februārim. Tirdzniecības misijas ietvaros LIAA uzņēmējiem paredzētas tikšanās ar potenciālajiem sadarbības partneriem būvniecības izstādes "BouwBeurs 2017" laikā, kur būs 15 m2 liels LIAA stends tikšanās nodrošināšanai. Tirdzniecības misija tiks veidota divām uzņēmēju grupām:

  • 1. grupa – 6. - 8. februāris
  • 2. grupa – 8. - 10. februāris

BouwBeurs ir Nīderlandes vadošā būvniecības un būvmateriālu izstāde, kas notiek reizi divos gados. To apmeklē ap 70 tūkstoši apmeklētāju, kur vairāk kā 60% ir nozares profesionāļi – būvnieki, arhitekti, dizaineri, aģenti, nekustamā īpašuma pārvaldītāji un projektu attīstītāji.

Par BouwBeurs 2017 izstādi vairāk var lasīt šeit.

Apskats par Nīderlandes koka māju tirgu pieejams šeit.

Aptuvenā samaksa vienam uzņēmumam par dalību tirdzniecības misijā varētu svārstīties robežās no 400 EUR – 470 EUR. Samaksa ir paredzēta, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar konsultantu piesaisti potenciālo sadarbības partneru piesaistei Latvijas uzņēmumiem. Iepriekš minētie izdevumi tiks aprēķināti pēc pieteikšanās termiņa beigām atkarībā no tirdzniecības misijas dalībnieku skaita.

Tirdzniecības misijas dalībnieku skaits – ne vairāk kā 8 uzņēmumi.

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda) izmaksu segšanu, ka arī dalības maksu.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai pasākuma izdevumus segtu no ES Fondu līdzekļiem, nepieciešams noslēgt LIAA līgumu par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā no tirdzniecības misijas dalības maksas un ceļa (transporta) izdevumu segšanai trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Fīlips Tālbergs, projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 26665195
E-pasts: filips.talbergs@liaa.gov.lv