Koka māju ražotāju tirdzniecības misija Nīderlandē izstādes "Second home" laikā (Utrehtā)

Aicinām Latvijas koka māju ražotājus piedalīties tirdzniecības misijā Utrehtā, Nīderlandē. Tirdzniecības misijas ietvaros LIAA uzņēmējiem paredzētas tikšanās ar potenciālajiem sadarbības partneriem brīvdienu māju izstādes "Second home" laikā 23. - 25. septembrim.

"Second home" ir brīvdienu māju izstāde, kas orientēta uz gala patērētāju. Tā regulāri notiek Beļģijā, Nīderlandē un Vācijā un ir vienīgā šāda veida izstāde reģionā. Vairāk par brīvdienu māju izstādi šeit.

Apskats par Nīderlandes koka māju tirgu pieejams šeit.

Tirdzniecības misijas dalībnieku skaits – ne vairāk kā 4 uzņēmumi.

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, dienas nauda, viesnīca u.c.) izmaksu segšanu, kā arī aviobiļešu rezervēšanu un citām izmaksām.

Uz atbalstu dalībai tirdzniecības misijā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem

Lai pasākuma izdevumus segtu no ES Fondu līdzekļiem, nepieciešams noslēgt LIAA līgumu par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. 

Pieteikšanās pasākumam ir slēgta!

Kontaktinformācija:
Fīlips Tālbergs, projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 26665195
Fakss: +371 67039401
E-pasts: filips.talbergs@liaa.gov.lv