Koka māju ražotāju tirdzniecības misija Zviedrijā (Linšēpingā un Stokholmā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra aicina Latvijas koka daudzstāvu māju ražotājus piedalīties tirdzniecības misijā Zviedrijā, kas norisināsies 2017. gada 1.-2. martā Stokholmā un Linšēpingā.

Tirdzniecības misijas galvenais mērķis ir veidot kontaktus ar iespējamiem sadarbības partneriem.

Tirdzniecības misijas programmas projekts:

01.03.17.Ierašanās Stokholmā ar pirmo rīta avio reisu no Rīgas. Došanās uz Linšēpingu kopā ar Latvijas vēstnieku Zviedrijā, Gintu Jēgermani. Vizīte uz Mjölby un Svartå Strand būvniecības projektiem un iepazīstināšana ar plāniem par jaunas pilsētas attīstību.
Vizīte Motala pašvaldībā un celtniecības projekta apskate. Tikšanās ar pārstāvjiem no valsts mājokļu uzņēmuma Bostadsstiftelsen Platen.
Biznesa seminārs, prezentacijas un kontaktbirža Linčēpingas pilī.
02.03.17.B2B tikšanās Stokholmā LR vēstniecības telpās.
Vakarā atgriešanās Rīgā ar vakara avio reisu no Stokholmas.

Tirdzniecības misijas dalībnieku skaits – ne vairāk kā 9 uzņēmumi.

Cita svarīga informācija:

  • Angļu valodas pārzināšana ir obligāta prasība tirdzniecības misijas dalībniekiem.
  • Dalībniekiem ir jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Pieteikšanās slēgta!


Kontaktinformācija:
Fīlips Tālbergs, projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 26665195
Fakss: +371 67039401
E-pasts: filips.talbergs@liaa.gov.lv