Kokapstrādes nozares uzņēmumu tirdzniecības misija izstādes "China Global Wood Trade" laikā Ķīnā (Hudžou un Čengdu)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina kokapstrādes nozares uzņēmumus laika posmā no 2017. gada 3. līdz 8.septembrim doties uz Hudžou (Huzhou) un Čengdu (Chengdu) (Ķīnas Tautas Republika), lai piedalītos China Global Wood Trade Conference (GWT China), kuras ietvaros notiks tikšanās ar kokmateriālu iepircējiem.

Pasākums notiks jau septīto gadu pēc kārtas un tā pulcē Ķīnas kokmateriālu iepircējus, kuri vēlas tikties ar potenciālajiem kokmateriālu piegādātājiem no visas pasaules. Katru gadu konference pulcē vairāk kā 350 profesionālus kokmateriālu iepircējus, izplatītājus un aģentus no Ķīnas, kā arī kokmateriālu piegādātājus no vairāk kā 20 valstīm. Vairāk informācija par China Global Wood Trade Conference (GWT China): www.gwtchina.org/en/

Konferences programma pieejama šeit.

Provizoriskā tirdzniecības misijas programma
03.09. – Dalībnieku ielidošana Šanhajā
04.09. – Pārbrauciens ar vilcienu uz Hudžou. Tikšanās ar koka mēbeļu un grīdu ražotājiem. Vakarā atgriešanās Šanhajā
05.09. – Pārlidojums uz Čengdu (Chengdu). Reģistrēšanās konferencei
06.09. – Dalība China Global Wood Trade Conference (GWT China) un dalība B2B pasākumā
07.09. – Kokmateriālu zāģētavas un industriālā parka apmeklējums
08.09. – Atgriešanās Latvijā

Plānotā dalības maksa tirdzniecības misijā 1300 - 1600 EUR, kas ietver dalības maksu GWT China, vietējos transfērus un citus izdevumus.

Uzņēmumiem jārēķinās ar tirdzniecības misijas dalības maksu, savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda) izmaksu segšanu, ka arī ar viesnīcas rezervēšanu.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Uzņēmumiem nedrīkst būs VID nodokļu parādi.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Fīlips Tālbergs, projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 26665195
E-pasts: filips.talbergs@liaa.gov.lv