Kontaktbirža izstādes "Hannover Messe 2016" laikā Vācijā (Hannoverē)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas inženiernozaru uzņēmumus pieteikties dalībai kontaktbiržā, kas norisināsies starptautiskās izstādes "Hannover Messe 2016" laikā 2016. gada 25.- 29. aprīlī Hannoverē, Vācijā!

Izstāde "Hannover Messe" ir lielākā pasaules industriālā izstāde. Dalībai izstādē "Hannover Messe 2015" bija reģistrētas 6500 kompānijas no 70 valstīm, izstādi apmeklēja apm. 220 000 apmeklētāju, t.sk. apm. 70 000 no ārvalstīm.

Izstādē ik gadus redzams viss jaunais, kas parādījies pasaules tirgū mašīnbūvē un metālapstrādē, rūpniecisko iekārtu ražošanā, enerģētikā, elektronikā, elektrotehnikā, automatizācijā, jaunu materiālu izstrādāšanā, pielietojamajos zinātniskajos pētījumos, kā arī citās nozarēs.

Vairāk kā 19 gadus šajā izstādē piedalās arī Latvijas uzņēmumi – 2015. gadā izstādes divās tematiskajās ekspozīcijās "Piegādes industrijai" un "Zinātniskās izstrādnes un attīstība" Latvijas nacionālajos stendos piedalījās 12 uzņēmumi un augstskolas, kā arī LIAA.

2016. gadā Latvijas nacionālie stendi tiks izvietoti divās tematiskajās ekspozīcijās – "Piegādes industrijai" (Industrial Supply), halle 004, stends H62 un "Enerģija" (Energy), halle 013, stends B81.

Paralēli izstādes tiešajai darba gaitai 25.-29. aprīlī notiks starptautiska uzņēmumu kontaktbirža "b2fair", kurā var piedalīties gan izstādes dalībnieki, gan tās apmeklētāji. B2fair ir daudzgadīgs Eiropas Biznesa atbalsta tīkla (EEN) projekts, kurā kopš 2004. gada piedalās arī Latvijas uzņēmumi, vienlaicīgi izmantojot iespēju piedalīties gan izstādē, gan kontaktbiržā.

Pieteikšanās kontaktbiržai, aizpildot uzņēmuma profila veidlapu www.b2fair.com.   

Uzņēmumiem jārēķinās ar sekojošiem izdevumiem:

  1. "Hannover Messe 2016" izstādes dalībniekiem un apmeklētājiem – maksa viena uzņēmuma vienam dalībniekam ir 95,- EUR;
  2. Ja no viena uzņēmuma – izstādes dalībnieka vai apmeklētāja piedalās vairāki dalībnieki, tad par katru nākošo dalībnieku ir jāpiemaksā 75,- EUR.
  3. Uzņēmumu papildus izmaksas ir pašu uzņēmumu pārstāvju ceļojuma, dienas naudas, naktsmītnes un prezentācijas izdevumi.

Augstāk minētājās dalības maksās gan izstādes dalībniekiem, gan apmeklētajiem ietilpst uzņēmuma individuālo tikšanos darba programmas sagatavošana, izstādes ieejas karte, uzņēmuma biznesa profila publikācija kopējā kontaktbiržas katalogā, piedalīšanās semināros, konferencēs, u.c. pasākumos.

Uz atbalstu dalībai kontaktbiržā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

De minimis atbalsts kontaktbiržas dalībniekiem tiks piešķirts, pamatojoties uz Iesniegumu par atbalsta saņemšanu, kārtību tā piešķiršanai (tiek izstrādāts) un noslēgto  Atbalsta līgumu starp LIAA un stenda dalībnieku (tiek izstrādāts).

Dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai trim personām, kuras ir nacionālā stenda dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos nacionālajā stendā, pēc dalības izstādē iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Lai saņemtu šo atbalstu, dalībniekiem būs jāapliecina nodokļu parādu neesamība.

Papildus EEN projektu ietvaros 2016. gadā notiks vēl vairākas inženiernozaru uzņēmumu kontaktbiržas, t.sk. izstādēs:

"ESEF 2016" Utrehtā, Nīderlandē
"Match Industry 2016” Pori, Somijā
"Elmia Subcontractor 2016" Jenšēpingā, Zviedrijā
"Tech Industry 2016" Rīgā, Latvijā
"MIDEST 2016" Parīzē, Francijā

Kontaktinformācija:
Andris Alksnis, vecākais projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409
Fakss: +371 67039401
E-pasts: andris.alksnis@liaa.gov.lv