Kosmētikas ražotāju tirdzniecības misija Vjetnamā (Hanojā) un Ķīnā (Honkongā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina kosmētikas ražotājus 2016. gada 14. -16. novembrim doties uz Vjetnamu (Hanoju) un Ķīnu (Honkongu), lai piedalītos kontaktbiržā un apmeklētu izstādi "COSMOPROF Asia Hong Kong”.

Tirdzniecības misijas mērķis ir dibināt kontaktus ar iespējamajiem sadarbības partneriem un veikt tirgus izpēti. Tirdzniecības misijas dalībniekiem tiks organizētas tikšanās ar Vjetnamas tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvjiem un nozares asociāciju (balstoties uz dalībnieku interesēm), lai pārrunātu sadarbības iespējas. Tirdzniecības misijas ietvaros būs iespēja apmeklēt starptautisko izstādi “COSMOPROF ASIA HONG KONG”.

Provizoriskā programma

12.11. – dalībnieku izlidošana no Rīgas;
13.11. – dalībnieku ielidošana Hanojā;
14.11. – Hanojā vizīte Vjetnamas tirdzniecības un rūpniecības kamerā, nozares asociācijā. Tirgus izpēte un pārlidojums uz Honkongu;
15.11. – Ķīna (Honkonga) individuālās tikšanās pēc iepriekš saskaņota grafika un tirgus izpēte;
16.11. – Izstādes “COSMOPROF Asia Hong Kong” apmeklējums.

Uzņēmumi dalībai tirdzniecības misijai tiks atlasīti, vadoties pēc pieteikuma formā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti 7 uzņēmumi, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši iepriekš noteiktiem atlases kritērijiem. Atlases kritēriji pieejami šeit.

Dalībniekiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām. 

Atbalstam dalībai tirdzniecības misijā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem. Saņemot atbalstu, uzņēmumiem nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Lai pasākuma izdevumus segtu no ES Fondu līdzekļiem, nepieciešams noslēgt LIAA līgumu par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit!

Dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. 

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Laila Bekmane, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 26573340
Fakss: +371 67039401
E-pasts: laila.bekmane@liaa.gov.lv