Kosmētikas ražotāju tirdzniecības misija Polijā izstādes "Beauty Forum & SPA" laikā (Varšavā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas kosmētikas ražotājus piedalīties tirdzniecības misijā Polijā, kas norisināsies 2016. gada 24.-25. septembrī Varšavā.

Tirdzniecības misijas galvenais mērķis ir kosmētisko produktu veltītās starptautiskās izstādes "BEAUTY FORUM & SPA" apmeklējums 24-25. septembrī Varšavā izstāžu kompleksā " The MT Polska Trade Fair and Congress Center”, kā arī tirdzniecības misijas ietvaros LIAA uzņēmējiem organizēs tikšanos ar potenciālajiem sadarbības partneriem saskaņā ar uzņēmumu atsūtītajiem profiliem.

Tirdzniecības misijas dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt izstādi bez maksas; tikšanās ar potenciālajiem sadarbības partneriem iecerēti LIAA stendā. Izstāde "BEAUTY FORUM & SPA" ir viena no lielākajām profesionālām kosmētikas izstādēm Polijā, kas raisa lielu profesionāļu interesi (pērn to apmeklēja 15.000 apmeklētāji – distributori, aģenti, importētāji, kosmetoloģijas vai spa salonu īpašnieki, kosmētikas veikalu īpašnieki, masieri u.c.). Pasākuma laikā notiek arī vairāki nozares semināri un konferences. Vairāk informācijas par izstādi, dalībniekiem un semināriem, kas tiek rīkoti izstādes ietvaros atrodams izstādes mājaslapā http://jesien.beauty-fairs.com.pl/en/visitors/congresses/

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Precīza dalības maksa tiks paziņota pēc pieteikšanās termiņa beigām. Tā var mainīties atkarībā no dalībnieku skaita un tirdzniecības misijas programmas.

Plānotais uzņēmumu skaits - ne vairāk kā 4. Dalībnieku atlasi tirdzniecības misijai veiks LIAA pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti pretendenti, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem šeit

Uz atbalstu dalībai tirdzniecības misijā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai pasākuma izdevumus segtu no ES Fondu līdzekļiem, nepieciešams noslēgt LIAA līgumu par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. 

Pietiekšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Anete Ezerkalne, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 22012250
Fakss: +371 67039401
E-pasts: zane.biteniece@liaa.gov.lv