Kosmētikas un uztura bagātinātāju ražotāju tirdzniecības misija izstādes "Natural Products Scandinavia" laikā Zviedrijā (Malmē)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas kosmētikas un uztura bagātinātāju ražotājus piedalīties tirdzniecības misijā, kas norisināsies starptautiskās konferences - kontaktbiržas "Natural Products Scandinavia 2018" norises laikā Zviedrijā, 2018. gada 14. - 15.novembrī Malmē!

Konference – kontaktbirža “Natural Products Scandinavia ir lielākā izstāde dabīgo un organisko produktu ražotājiem Ziemeļu reģionā, atklājot jaunākās tendence ekoloģiskajā un dabīgajā sektorā kā ēdienu, dzērienu, tā arī skaistumkopšanas un uzturoloģijas nozarēs un pulcējot ik gadu vairāk nekā 5000 pircēju un nozares profesionāļu.
Sīkāka informācija mājaslapā: https://www.naturalproductsscandinavia.com/

14. un 15. novembrī notiks uzņēmēju kontaktbiržas, nepieciešams reģistrēties līdz 31. oktobrim šeit.

Paralēli kontaktbiržai un izstādei notiks dažādi tematiski semināri, kuros prezentācijas sniegs nozares asociācijas un pētnieki, daloties ar ieskatu Ziemeļvalstu skaistumkopšanas un uzturoloģijas nozarēs. Papildus informācija par semināru programmu pieejama šeit.

Tirdzniecības misijas programma
13.11.2018                          
Ierašanās Malmē
14.-15.11.2018
10:00 – 17:00 Dalība kontaktbiržā “Natural Products Scandinavia “ / semināru un izstādes apmeklējums/ atgriešanās Rīgā
16.10.2018
Atgriešanās Rīgā

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, dienas nauda, viesnīca u.c.) izmaksu segšanu, kā arī aviobiļešu rezervēšanu un citām izmaksām.

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, un dalības maksas segšanai pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Vairāk informācijas šeit.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Saņemot atbalstu, uzņēmumiem nedrīkst būt VID nodokļu parādi. 

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Maija Helde, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 28600268
E-pasts: maija.helde@liaa.gov.lv