Kosmētikas ražotāju, medicīnas tūrisma pakalpojumu sniedzēju tirdzniecības misija Somijā izstādes "I love me" laikā (Helsinkos)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas kosmētikas ražotājus piedalīties tirdzniecības misijā Somijā, kas norisināsies 2016. gada 21.-23. oktobrī izstādes "I love me" laikā Helsinkos.

"I love me" izstāde ir lielākais skaistumkopšanai un dzīvesstila tendencēm veltītais pasākums Somijā. Izstādi apmeklē gan profesionālā publika (vairāk kā 3400), gan arī patērētāji, kuru skaits 2015.g. pārsniedz 50 tūkstošus. Jau otro reizi izstādē tiek pievienota arī profesionālo skaistumkopšanas speciālistu izstāde, kas līdz šim notika atsevišķi.

Izstādes ietvaros notiks sekojošu produktu prezentācijas: sejas un ķermeņa preparāti, make-up, tetovējumi, estētiskā ķirurģija, produkti matu kopšanai, kā arī citi.

LIAA piedalīsies ar savu stendu (aptuveni 12 - 14 m2) un aicina uzņēmējus izmantot šo iespēju prezentēt sevi.

Dalības maksa vizītē apmēram 350 EUR (tiks precizēts pēc tirdzniecības misijas). 

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda) izmaksu segšanu, ka arī ar viesnīcas rezervēšanu.

Atbalstam dalībai tirdzniecības misijā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem. Saņemot atbalstu, uzņēmumiem nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Lai pasākuma izdevumus segtu no ES Fondu līdzekļiem, nepieciešams noslēgt LIAA līgumu par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. 

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Laila Bekmane, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 26573340
Fakss: +371 67039401
E-pasts: laila.bekmane@liaa.gov.lv