Kurzemes plānošanas reģiona ārējo tiešo investīciju piesaistes apmācību noslēguma pasākums (Liepājā)

2020. gada 11. martā
Liepājas biznesa inkubatorā
Adrese: Dārza iela 4/8, Liepāja

Kurzemes reģiona ārējo tiešo investīciju (ĀTI) piesaistes apmācībām, un mazo pilsētu stratēģijas plānošanai tika organizētas divas dizaina domāšanas darbnīcas. Darbnīcas ietvaros dalībnieki strādāja jauktās darba grupās, atbilstoši iepriekš sagatavotam pašvaldības profilam un aktualitātēm, esošajām ĀTI piesaistes iestrādnēm, kā arī investīciju piesaistes raksturam.

Noslēguma pasākuma ietvaros, pašvaldību pārstāvji prezentēs gala darbus, balstoties uz iegūtajām zināšanām dizaina darbnīcas ietvaros. Papildus tiks prezentēts novada profils, kurš kalpos kā saturs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras veidotajam investīciju portālam. Pasākumā ar semināru uzstāsies Arta Bāliņa, kura specializējusies Nīderlandē, saistībā ar tukšo telpu atvēršanu pagaidu uzraudzībai. Tāpat aktīvi piedalās arī Free Riga koncepta radīšana. Noslēguma pasākumā tiks veidots panelis, kurš vērtēs pašvaldību gala darbus un to saturu, sniedzot viedokli par akcentiem, kuriem jāpievērš uzmanība, lai piesaistītu investoru, kā arī vērtēs pašvaldību profilu saturu.

Programma

Kontaktinformācija:
Alens Jankovskis, vecākais projektu vadītājs
Projektu attīstības nodaļa
Investīciju projektu departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039469, +371 26169940
E-pasts: alens.jankovskis@liaa.gov.lv