Būvniecības nozares uzņēmumu tirdzniecības misija Nīderlandē (Amsterdamā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas būvmateriālu ražotājus un būvniecības pakalpojumu sniedzējus pieteikties dalībai tirdzniecības misijā uz Nīderlandi, kas norisināsies 2018. gada 26. janvārī Amsterdamā!

Tirdzniecības misijas mērķis ir sniegt iespēju Latvijas uzņēmumiem tikties ar potenciālajiem Nīderlandes partneriem, lai tādejādi veicinātu kopējo sadarbību, kā arī uzzināt par būvniecības nozares attīstības tendencēm Nīderlandē. Vizītes laikā paredzētas tikšanās ar arhitektiem, kā arī plānoti vairāku būvobjektu apmeklējumi.

Nīderlandē būvniecības sektors piedzīvo izaugsmi, kā rezultātā daudziem nelieliem būvniecības uzņēmumiem ir interese palielināt kapacitāti un atrast jaunus piegādātājus ārvalstīs. Īpaši pieprasīti ir tie uzņēmumi, kas strādā “Smart building” virzienā.

Dalībniekiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 60% (ja dalība pirmo reizi, tad 80%) apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija
Kaspars Abiks, vecākais projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 29449013
E-pasts: kaspars.abiks@liaa.gov.lv

Egita Aizsilniece-Ibema, pārstāvniecības vadītāja Nīderlandē
Adrese: Singelstaete, room 113, Singel 250, 1016AB, Amsterdam, The Netherlands
Tālrunis: +31 207995600
Mobilais t.: +31 629471855
E-pasts: egita.aizsilniece-ibema@liaa.gov.lvnl@liaa.gov.lv