Latvijas dizaina produktu, pakalpojumu, digitālo risinājumu ražošanas uzņēmumu tirdzniecības misija Ungārijā (Budapeštā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas dizaina produktu, pakalpojumu, digitālo risinājumu ražošanas uzņēmumus pieteikties tirdzniecības misijā Budapeštas dizaina nedēļas ietvaros, kas norisināsies no 2019. gada 25. septembra līdz 4. oktobrim Budapeštā!

Baltijas valstīm šogad ir piešķirts goda viesa statuss Budapeštas dizaina nedēļā, kā vispārējas atzinības un intereses apliecinājums no Ungārijas puses Latvijai, Lietuvai un Igaunijai. Goda viesa statuss Latvijai sniedz tās organizēto pasākumu iekļaušanu dizaina nedēļas kalendārā un pastiprinātu interesi no apmeklētāju un mediju puses. 

Dizaina uzņēmumu tirdzniecības misijā aicināti piedalīties Latvijas dizaina uzņēmumi, kuriem pēdējos gados ir starptautiski vai vietēja mēroga dizaina sasniegumi, un kurus interesē Ungārija un Centrāleiropa kā eksporta tirgus.

Tirdzniecības misijas ietvaros dalībnieki ir aicināti piedalīties Budapeštas dizaina nedēļā, izstādot savu godalgoto dizaina risinājumu Latvijas dizaina sasniegumu izstādē, prezentēt savu uzņēmumu potenciālajiem sadarbības partneriem, apmeklētājiem un citām ieinteresētajām pusēm, kā arī piedalīties tikšanās un veicināšanas pasākumos kontaktu veidošanai, uzņēmuma atpazīstamības palielināšanai, un informācijas par tirgu, cenu politiku un uzņēmējdarbības vidi, iegūšanai.

Pasākuma galvenais mērķis ir veicināt starptautisko atpazīstamību konkrētiem Latvijas dizaina uzņēmumiem, nodrošināt Latvijas uzņēmēju tikšanās ar potenciālajiem sadarbības partneriem, un dizaineriem, lai sekmētu sadarbības tīklu veidošanu un iegūtu reālus un taustāmus sadarbības rezultātus nākotnē.

Tirdzniecības misijas provizoriskā programma:

24.09. – Izlidošana;
25.09. – Dalība dizaina nedēļas atklāšanā / Tikšanās;
26.09. – Uzņēmumu prezentācijas;
27.09. – Tikšanās / Dalība dizaina nedēļas pasākumos;
28.09. – Dizaina nedēļas noslēgums

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, un dalības maksas segšanai pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Vairāk informācijas šeit.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Visi dokumenti atbalsta līguma slēgšanai jāiesniedz LIAA piecu darba dienu laikā.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Zane Biteniece, vecākā projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 22012250
E-pasts: zane.biteniece@liaa.gov.lv