Latvijas kopstends darījumu tūrisma izstādē "Business Traveller & MICE Fair 2019" Nīderlandē (Amsterdamā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas darījumu tūrisma (MICE) nozares uzņēmumus pieteikties dalībai kopstendā starptautiskajā izstādē "Business Traveller & MICE Fair 2019", kas norisināsies 2019. gada 9. septembrī Nīderlandē (Amsterdamā).

Izstāde “Business Traveller & MICE Fair 2019” norisinās jau kopš 2004. gada, un tā ir viena no nozīmīgākajām darījumu tūrisma izstādēm Nīderlandē. Tā pulcē starptautiskus pakalpojuma sniedzējus un vietējā tirgus (NL) pakalpojuma ņēmējus. Izstādes norises datums un vieta: 09.09.2019, Amsterdama (NL), Corendon Village Hotel.

Izstādē tiks nodrošināta Latvijas stenda zona ar individuālām darba vietām 3-7 dalībniekiem. Stenda kopējā platība atkarīga no dalībnieku skaita. Kopstenda dalībniekam, kurš piedalīsies izstādē ir jārēķinās ar sekojošām izmaksām:

  1. Ar pasākumu saistītās izmaksas 1200.00 EUR katram dalībniekam. Izmaksās ietilpst: Reģistrācijas maksa un darba vieta 2 dalībnieka pārstāvjiem (galds un 4 krēsli), dalībnieka logo un informācijas izvietošana komunikācijas materiālos (tiešasaistes un printētajos), pieeja tīklošanās aplikācijai (elektroniskā dienasgrāmata), dalībnieka iekļaušana “Business Traveller & Mice Fair” izstādes pakalpojumu sniedzēju datubāzē (datubāzes informācija atkārtoti tiek izsūtīta elektronisko ziņojumu veidā), dalībnieka piedāvājuma apraksta iekļaušana izstādes elektroniskajā žurnālā.

SVARĪGI! Ar kopstenda dalībniekiem tiks noslēgts pakalpojuma līgums, kā arī izrakstīts rēķins par dalību kopstendā. Rēķina samaksas termiņš – 2019. gada 20. jūnijs. Pēc izstādes tie dalībnieki, ar kuriem ir noslēgts līgums ar LIAA par atbalsta saņemšanu, varēs atgūt 50% no punktā 1. norādītajām izmaksām.

Dalībnieku atlasi dalībai nacionālajā stendā veiks LIAA pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti pretendenti, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem šeit.

Kopstenda dalībniekiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Lai pasākuma izdevumus segtu no ES Fondu līdzekļiem, nepieciešams noslēgt LIAA līgumu par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Uz atbalstu dalībai stendā var pieteikties komersanti, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. Pielikums, kā arī pašvaldības un plānošanas reģioni.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija
Ieva Gredzena, vecākā eksperte
Tūrisma mārketinga nodaļa
Tūrisma departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039415
Fakss: +371 67039401
E-pasts: ieva.gredzena@liaa.gov.lv