Latvijas nacionālais stends izstādē "World Food Warsaw" Polijā (Varšavā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas pārtikas un dzērienu ražotājus pieteikties dalībai Latvijas nacionālajā stendā starptautiskajā izstādē "World Food Warsaw", kas norisināsies 2016. gada 19.-21. aprīlī Varšavā, Polijā.

World Food Warsaw ir viena no vadošajām pārtikas izstādēm Polijā, kura, lai arī norisinās tikai trešo gadu, ir pieprasīta no vietējo iepircēju puses. 2015. gadā izstādē piedalījās ap 200 dalībnieku un to apmeklēja vairāk kā 3.3 tūkstoši apmeklētāji.

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (izstādes platības noma, stenda standarta konstrukcijas izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas un uzņēmumu reģistrācijas maksa izstādē 100% apmērā tiks finansēti no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākumu "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot stenda dalībniekiem de minimis abalstu. Vairāk informācijas šeit.

World Food Warsaw Latvijas stenda dalībniekiem piedāvā šādus nosacījumus:

  1. Kopējā platība Latvijas stendam 60m2. Katram uzņēmumam būs savs neliels stendiņš, ierīkots ar standarta aprīkojumu (krēsli, galds, elektrība, u.c.).
  2. Atkarībā no dalībnieku skaita un vēlmēm, katram dalībniekam būs 6m2, 9m2 vai 12m2 liela platība (piemēram, ja piesakās 10 dalībnieki, katram 6m2).
  3. Stendā tiks apstiprināti ne vairāk kā 10 dalībnieki, kuri tiks izvēlēti atbilstoši kritērijiem šeit.
  4. Ja piesakās mazāk kā 6 dalībnieki, LIAA patur iespēju kopstendu atcelt.
  5. Zāles plāns un Latvijas stenda izvietojums redzams šeit.

Cita svarīga informācija:                                                                                          

  • Katrs dalībnieks pats izvēlas, plāno un apmaksā sava stenda noformējumu – marketinga materiāli, plakāti, degustācijas materiāli, papildus standarta piedāvājumā esošie plaukti, krēsli, utt.
  • Dalībnieki ir atbildīgi par paraugu, mārketinga materiālu nogādāšanu izstādē;
  • Visi papildus maksājumi par inventāru dalībniekiem būs jāveic pa tiešo izstādes organizatoriem;
  • Dalībniekiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Izstādes dalībniekiem tiks nodrošinātas LIAA darbinieku konsultācijas un atbalsts stenda ierīkošanā, komunikācijā ar izstādes organizatoriem, kā arī uz vietas izstādē.

Dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai trim personām, kuras ir kopstenda dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos kopstendā, pēc dalības izstādē iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Uz atbalstu dalībai stendā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Valters Jēkabsons, vecākais projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 27827525
Fakss: +371 67039401
E-pasts: valters.jekabsons@liaa.gov.lv