Pieteikšanās dalībai Latvijas kopstendā tūrisma izstādē "MATKA 2021" Helsinkos (Somijā)

Ar LIAA noslēgtā atbalsta līguma numurs. *Aizpildīt, ja ar LIAA ir noslēgts Līgums par atbalsta saņemšanu.
Atbalsta saņēmēja kontaktinformācija
Norādītā kontaktinformācija tiks izmantota, lai paziņotu stenda dalībnieku atlases rezultātus vai sazinātos ar uzņēmuma pārstāvjiem potenciālo dalībnieku izvērtēšanas procesā.
Īss Atbalsta saņēmēja un tā darbības apraksts
Atbilstoši NACE 2 klasifikatoram (http://nace.lursoft.lv)
Uzrādīt, ja nepieciešams. Atbilstoši NACE 2 klasifikatoram (http://nace.lursoft.lv)
Pamatojums dalībai kopstendā
Aizpilda tikai KOMERSANTS.
Aizpilda tikai PAŠVALDĪBA vai PLĀNOŠANAS REĢIONS.
Lūdzu aprakstīt, kā atbilst! (Nevis tikai, ka atbilst.)
Lūdzu aprakstīt, kā atbilst! (Nevis tikai, ka atbilst.)
Atbalsta saņēmēja pārstāvētā teritorija, tūrisma objekti un tūrisma uzņēmumi
Aizpilda BIEDRĪBAS, NODIBINĀJUMI UN PAŠVALDĪBAS.
Informācija par Atbalsta saņēmēja pārstāvi izstādē