Latvijas kopstends starptautiskajā tūrisma izstādē "Seniormässan Stockholm" Zviedrijā (Stokholmā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas tūrisma nozares pārstāvjus pieteikties dalībai kopstendā starptautiskajā tūrisma izstādē "Seniormässan Stockholm ", kas norisināsies 2019. gada 01. - 03. oktobrī Stokholmā, Zviedrijā!

Seniormässan Stockholm ir  Zviedrijas lielākā tūrisma izstāde, veltīta ceļotāju grupai vecumā 55+,  kuru ik gadu apmeklē aptuveni 14 000 interesentu.  

Izstādē tiks izmantota standarta stenda konstrukcija, piedāvājot darba vietas ne vairāk kā 4 dalībniekiem. Stenda kopējā platība 12 m2.

Dalībniekam, kurš piedalīsies izstādē ir jārēķinās ar sekojošām izmaksām:

  1. Reģistrācijas maksa izstādei - 90 EUR – katram dalībniekam;
  2. Stenda laukuma un standarta stenda konstrukcijas maksa (tai skaitā standarta apgaismojums, elektrība, grīdas segums) – 577 EUR katram dalībniekam;
  3. Stenda sienu noformējums ar grafikām – 390 EUR katram dalībniekam;
  4. Darba vieta (darba lete un divi bāra krēsli) 385 EUR katram dalībniekam.

Kopējās ar dalību pasākumā saistītās izmaksas 1442.00 EUR katram dalībniekam.

! Ar kopstenda dalībniekiem tiks noslēgts pakalpojuma līgums, kā arī izrakstīts rēķins par dalību kopstendā, kuru būs jāapmaksā līdz 19. augustam. Pēc izstādes tie dalībnieki, kuriem ir noslēgts līgums ar LIAA par atbalsta saņemšanu, varēs atgūt 50%  no punktos 1.– 4. norādītajām izmaksām.

Kopstenda dalībniekiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, dienas nauda) un materiālu transportēšanas izmaksu segšanu.

Dalībnieku atlasi dalībai nacionālajā stendā veiks LIAA pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti pretendenti, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem šeit.

Kopstenda dalībniekiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Lai pasākuma izdevumus segtu no ES Fondu līdzekļiem, nepieciešams noslēgt LIAA līgumu par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. Pielikums, kā arī pašvaldības un plānošanas reģioni.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija
Anita Priedīte, vadošā eksperte
Tūrisma mārketinga nodaļa
Tūrisma departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039415
E-pasts: anita.priedite@liaa.gov.lv