Latvijas kopstends starptautiskajā tūrisma izstādē "WTM 2019" Lielbritānijā (Londonā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas tūrisma nozares pārstāvjus pieteikties dalībai kopstendā starptautiskajā tūrisma izstādē "WTM" Lielbritānijā, kas norisināsies 2019. gada 4. - 6. novembrī Londonā!

"WTM" - World Travel Market London ir viens no vadošajiem starptautiskiem pasākumiem tūrisma nozarei, lai satiktu nozares profesionāļus un apspriestu biznesa idejas.

Izstādē tiks izmantota standarta stenda konstrukcija, piedāvājot darba vietas ne vairāk kā 5 dalībniekiem. Stenda kopējā platība 16 m2. Ja pieteiksies mazāk kā 5 dalībnieki, LIAA patur tiesības neorganizēt kopstendu šajā izstādē.

Ar pasākumu saistītās izmaksas 3630.00 EUR katram dalībniekam. Izmaksās ietilpst:

  1. Reģistrācijas maksa izstādei (ieraksts izstādes elektroniskajā un drukātajā katalogā)- 132 EUR – katram dalībniekam;
  2. Darba vieta stendā - stenda laukuma un standarta stenda konstrukcijas maksa (tai skaitā standarta apgaismojums, elektrība, grīdas segums, mēbeles stendā un stenda sienu noformējums ar grafikām)  – 3498 EUR katram dalībniekam.

! Ar kopstenda dalībniekiem tiks noslēgts pakalpojuma līgums, kā arī izrakstīts rēķins par dalību kopstendā. Pēc izstādes tie dalībnieki, kuriem ir noslēgts līgums ar LIAA par atbalsta saņemšanu, varēs atgūt 50%  no punktos 1.-2. norādītajām izmaksām.

Kopstenda dalībniekiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, dienas nauda) un materiālu transportēšanas izmaksu segšanu.

Dalībnieku atlasi dalībai nacionālajā stendā veiks LIAA pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti pretendenti, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem šeit.

Kopstenda dalībniekiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Lai pasākuma izdevumus segtu no ES Fondu līdzekļiem, nepieciešams noslēgt LIAA līgumu par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. Pielikums, kā arī pašvaldības un plānošanas reģioni.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija
Anita Priedīte, vadošā eksperte
Tūrisma mārketinga nodaļa
Tūrisma departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039415
E-pasts: anita.priedite@liaa.gov.lv