Latvijas mūzikas industrijas pārstāvju tirdzniecības misija konferences "Eurosonic Noorderslag 2018" laikā Nīderlandē (Groningenā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas mūzikas attaīstības biedrīb/ Latvijas Mūzikas eksports, aicina Latvijas mūzikas industrijas pārstāvjus piedalīties tirdzniecības misijā „Eurosonic Noorderslag 2018” laikā Nīderlandē, kas norisināsies laikā no 2018. gada 17.-20. janvārim Groningemā!

„Eurosonic Noorderslag 2018” ir ikgadējā mūzikas industrijas konference, kas apvieno vairāk kā 4200 delegātu no visas pasaules, tostarp ierakstu, izdevējdarbības, koncertorganizāciju, festivālu un mediju nozares. Šo pasākumu apmeklē delegāti no visas pasaules, kuru mērķis ir veidot sadarbību ar reģiona pārstāvjiem.

Šis ir viens no centrālajiem gada notikumiem mūzikas profesionāļu dzīvē. Dalība šajā konferencē - festivālā ir izcila iespēja dibināt kontaktus un apgūt jaunus tirgus.

Tirdzniecības misijas laikā dalībniekiem būs iespēja piedalīties semināros, kur ārvalstu mūzikas industrijas pārstāvji tiks iepazīstināti ar jaunākajām mūzikas tirgus tendencēm. Semināru programma pieejama šeit.

Dalībniekiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda) izmaksu segšanu, ka arī ar viesnīcas un aviobiļešu rezervēšanu.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 60% (ja dalība pirmo reizi, tad 80%) apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Kontaktinformācija:
Zane Biteniece, vecākā projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 22012250
E-pasts: zane.biteniece@liaa.gov.lv