Latvijas mūzikas industrijas pārstāvju tirdzniecības misija "Eurosonic Noorderslag 2019" laikā Nīderlandē (Groningenā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar Latvijas Mūzikas industrijas attīstības biedrību/ Latvijas Mūzikas eksports, aicina Latvijas mūzikas industrijas pārstāvjus piedalīties tirdzniecības misijā uz Nīderlandi "Eurosonic Noorderslag 2019" laikā no 15. – 19.janvārim.

„Eurosonic Noorderslag 2019” ir ikgadējā mūzikas industrijas konference, kas apvieno vairāk kā 4200 delegātu no visas pasaules, tostarp ierakstu, izdevējdarbības, koncertorganizāciju, festivālu un mediju nozares. Šo pasākumu apmeklē delegāti no visas pasaules, kuru mērķis ir veidot sadarbību ar reģiona pārstāvjiem.

Šis ir viens no centrālajiem gada notikumiem mūzikas profesionāļu dzīvē. Dalība šajā konferencē - festivālā ir izcila iespēja dibināt kontaktus un apgūt jaunus tirgus.

Tirdzniecības misijas laikā dalībniekiem būs iespēja piedalīties semināros, kur ārvalstu mūzikas industrijas pārstāvji tiks iepazīstināti ar jaunākajām mūzikas tirgus tendencēm. Konferences programma: https://esns.nl/conference/

Tirdzniecības misijas provizoriskā programma

15.01. – Dalībnieku ielidošana Nīderlandē,
16.01. – Dalība konferencē, dalība semināros;
17.01. – Dalība konferencē;
18.01. – Dalība konferencē;

Dalībniekiem ir jārēķinās ar komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, un dalības maksas segšanai pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Vairāk informācijas šeit.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Visi dokumenti atbalsta līguma slēgšanai jāiesniedz LIAA piecu darba dienu laikā.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Zane Biteniece, vecākā projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 22012250
E-pasts: zane.biteniece@liaa.gov.lv