Latvijas nacionālais stends izstādē "BIOFACH 2017" Vācijā (Nirnbergā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) plāno organizēt Latvijas nacionālo stendu starptautiskajā bioloģiskās pārtikas izstādē "BIOFACH 2017", kas norisināsies 2017. gada 15.-18.februārī Nirnbergā, Vācijā. Aicinām pieteikties dalībai stendā Latvijas pārtikas un dzērienu ražotājus, kuri ražo sertificētus bioloģiskos produktus.

BIOFACH ir viena no vadošajām bioloģiskās pārtikas izstādēm pasaulē, kura jau 28. reizi norisinās Nirnbergā. 2016. gadā izstādē piedalījās 2 325 dalībnieki un to apmeklēja vairāk kā 44 tūkstoši apmeklētāji no 130 valstīm. Saskaņā ar BIOFACH noteikumiem, izstādē var piedalīties tikai uzņēmumi ar sertificētiem bioloģiskiem produktiem, līdz ar to, stendam tiks apstiprināti tikai tie uzņēmumi, kuri atbilst šim nosacījumam.

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (izstādes platības noma, stenda konstrukcijas izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas, uzņēmumu reģistrācijas maksa izstādē, prezentācijas un degustācijas materiālu transportēšanas utml. izdevumi) 100% apmērā tiks finansēti no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākumu "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot stenda dalībniekiem de minimis abalstu.

Stenda laukums 49 m2, plānotais dalībnieku skaits - ne vairāk kā 6. Ja dalībai stendā pieteiksies mazāk nekā 6 dalībnieki, LIAA patur tiesības nacionālo stendu atcelt.

Uz atbalstu dalībai stendā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Dalībnieku atlasi dalībai nacionālajā stendā veiks LIAA pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti pretendenti, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem.

Lai pasākuma izdevumus segtu no ES fondu līdzekļiem, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un stenda organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Cita svarīga informācija:

  • Angļu valodas pārzināšana ir obligāta prasība izstādes dalībniekiem.
  • Dalībniekiem ir jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Dalībnieki varēs pretendēt arī uz de minimis atbalstu 80 % apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai 3 personām, kuras ir nacionālā stenda dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos nacionālajā stendā, pēc dalības izstādē iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:

Valters Jēkabsons, vecākais projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 27827525
Fakss: +371 67039401
E-pasts: valters.jekabsons@liaa.gov.lv