Latvijas nacionālais stends izstādē "CPhI Worldwide 2016" Spānijā (Barselonā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas farmācijas uzņēmumus pieteikties dalībai nacionālajā stendā starptautiskajā izstādē "CPhI  Worldwide 2016" Spānijā, kas norisināsies 2016. gada 4.-6. oktobrī Barselonā.

Latvijas uzņēmumi sadarbībā ar Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju jau kopš 2008. gada ir veiksmīgi piedalījušies šajā izstādē, dibinot arvien jaunus kontaktus ar potenciālajiem sadarbības partneriem. Pērn izstādi "CPhI Worldwide" (Pharmaceutical Ingredients and Intermediates), tai skaitā "ICSE" (International Contract Service Expo), "P-MEC" (Pharmaceutical Machinery & Equipment Convention) un "InnoPack" (Innovative Packaging for Pharma), kopā apmeklēja gandrīz 36 000 viesu no 153 valstīm. Izstāžu dalībnieku skaits pārsniedza 2,5 tūkstošus.

Pēc izstādes organizatoru nosacījumiem, stenda dalībnieku skaits ir ierobežots. Dalībnieku atlasi dalībai nacionālajā stendā veiks LIAA pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai Latvijas nacionālajā stendā  tiks apstiprināti ne vairāk kā 4 uzņēmumi, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši iepriekš noteiktiem atlases kritērijiem. Atlases kritēriji pieejami šeit.

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (izstādes platības noma, stenda konstrukcijas izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas, uzņēmumu reģistrācijas maksa izstādē, prezentācijas un degustācijas materiālu transportēšanas utml. izdevumi) 100% apmērā tiks finansēti no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot stenda dalībniekiem de minimis abalstu. Vairāk informācijas šeit.

Uz atbalstu dalībai stendā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai pasākuma izdevumus segtu no ES Fondu līdzekļiem, nepieciešams noslēgt LIAA līgumu par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un stenda organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Dalībniekiem ir jāsedz apdrošināšanas, reģistrācijas, dalības digitālajā katalogā un vizītkaršu skanētāja izmaksas, kas kopā sastāda ~ 1300 euro. Uzņēmumiem pašiem būs jāapmaksā stenda mārketinga, kā arī savu darbinieku komandējuma un uzturēšanās Spānijā izdevumi.

Cita svarīga informācija: 

  • Stenda konceptu izstrādās un par dalībnieku izvietojumu stendā lems LIAA sadarbībā ar stenda dalībniekiem
  • Angļu valodas pārzināšana ir obligāta prasība izstādes dalībniekiem.

Dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai trim personām, kuras ir nacionālā stenda dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos nacionālajā stendā, pēc dalības izstādē iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Anete Ezerkalne, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 26425284
Fakss: +371 67039401
E-pasts: anete.ezerkalne@liaa.gov.lv