Latvijas nacionālais stends izstādē "GITEX technology Week 2017" Apvienotajos Arābu Emirātos (Dubaijā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas uzņēmumus pieteikties dalībai nacionālajā stendā starptautiskajā informācijas tehnoloģiju inovāciju izstādē "GITEX technology week 2017", kas norisināsies 2017. gada 08.-12. oktobrī Dubaijā, Apvienotajos Arābu Emirātos.

“GITEX” Tehnoloģiju nedēļa ir pasaulē iespaidīgākais tehnoloģiju pasākums. Šis, ļoti interesantais, pasākums apkopo sevī visus vērienīgākos informāciju tehnoloģiju risinājumus, idejas un inovācijas, kas attīsta pasauli kurā mēs dzīvojam. Vairāk nekā 4000 pasaules līmeņa uzņēmumi prezentēs savus risinājumus. “GITEX” tehnoloģiju nedēļa ir pasākums kurš ir noteikti jāapmeklē, ja vēlaties iepazīties ar ietekmīgiem uzņēmējiem. Apmeklējiet “GITEX”, ja Jūs esat mazs vai vidējs uzņēmums, jaunuzņēmums vai multinacionāls uzņēmums.

"GITEX" tehnoloģiju nedēļas ietvaros vienlaicīgi norisinās gan izstāde, gan arī vairākas konferences par jaunākajām tendencēm tehnoloģiju nozarē. Izstāde ir unikāla ar to, ka vienkopus apvieno jaunākās tehnoloģijas un inovācijas ar augstu pievienoto vērtību.

Uzņēmēju ieguvumi piedaloties izstādē:

  • Iespēja dažās dienās veikt apjomīgu tirgus analīzi, identificēt konkurentus;
  • Iespēja satikt sadarbības partnerus no visas pasaules aicinot tos tikties stendā;
  • Iespēja dažu dienu laikā iegūt daudz jaunus klientus no visas pasaules, kas ir gan izstādes apmeklētāji, gan dalībnieki;
  • Iespēja pirmajiem uzzināt par inovācijām un tendencēm nozarē, kā arī iepazīt nozares profesionāļus.

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (izstādes platības noma, stenda konstrukcijas izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas, uzņēmumu reģistrācijas maksa izstādē, prezentācijas un degustācijas materiālu transportēšanas utml. izdevumi) 100% apmērā tiks finansēti no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākumu "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot stenda dalībniekiem de minimis abalstu. Vairāk informācijas šeit.

Stenda plānotais laukums 63 m2, dalībnieku skaits - ne vairāk kā 8.

Dalībnieku atlasi dalībai nacionālajā stendā veiks LIAA pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti pretendenti, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem šeit.

De minimis atbalsts nacionālā stenda dalībniekiem tiks piešķirts, pamatojoties uz Iesniegumu par atbalsta saņemšanu un Atbalsta līgumu starp LIAA un stenda dalībnieku. Aizpildāmie dokumenti de minimis atbalsta saņemšanai nacionālā stenda dalībniekiem pieejami šeit.

De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un stenda organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Cita svarīga informācija:

  • Stenda konceptu izstrādās un par dalībnieku izvietojumu stendā lems LIAA, sadarbībā ar apstiprinātajiem dalībniekiem;
  • Angļu valodas pārzināšana ir obligāta prasība izstādes dalībniekiem.

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Gints Reķēns, projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 26480333
E-pasts: gints.rekens@liaa.gov.lv

 

      

Iezīmes: