Latvijas nacionālais stends izstādē "London Book Fair 2017" Lielbritānijā (Londonā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), Kultūras ministrija, Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja un Latvijas Grāmatizdevēju asociācija aicina Latvijas uzņēmumus pieteikties dalībai nacionālajā stendā starptautiskajā izstādē "London Book Fair 2017" Lielbritānijā, kas norisināsies 2017. gada 14.- 16. martā Londonā!

London Book Fair” ir viena no nozīmīgākajām nozares izstādēm, kas pulcē izdevējus, literāros aģentus, autorus, grāmatu ilustratorus un dizainerus, digitālo risinājumu piedāvātājus, kā arī citus izdevējdarbības un poligrāfijas nozares pārstāvjus. Izstādi ik gadu apmeklē vairāk nekā 25 tūkstoši nozares profesionāļu no vairāk nekā 120 pasaules valstīm, savukārt ar stendu piedalās vairāk nekā 1 000 uzņēmumu no 67 pasaules valstīm.

2018. gadā Baltijas valstis starptautiskajā Londonas grāmatu tirgū būs goda viesu statusā, kas nozīmē, ka arī 2017. gadā Latvijai, Lietuvai un Igaunijai būs pievērsta lielāka uzmanība. 2017. gadā Baltijas valstīm ir piešķirts kopīgs stenda laukums (stenda nr. 5D115), kur Latvijas stendam atvēlēta 45m2 liela platība.

Latvijas nacionālā stenda mērķis ir veicināt Latvijas grāmatniecības nozares atpazīstamību, kā arī jaunu kontaktu veidošanos, kas sekmētu Latvijas autoru darbu, kā arī Latvijas drukas produktu un digitālo risinājumu eksportu Lielbritānijas un citos anglofonajos tirgos.

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (izstādes platības noma, stenda konstrukcijas izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas, uzņēmumu reģistrācijas maksa izstādē, prezentācijas un degustācijas materiālu transportēšanas utml. izdevumi) 100% apmērā tiks finansēti no valsts budžeta apakšprogrammas 22.02.00 „Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas” un darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākumu "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., t.sk. piešķirot stenda dalībniekiem de minimis atbalstu.

Maksimālais stenda dalībnieku skaits – 20.

Uz de minimis atbalstu dalībai stendā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu.

Komersanti, kuri neatbilst šīm prasībām, uz de minimis atbalstu pretendēt nevar. Šīs izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem. Paredzamās izmaksas – EUR 1400 – EUR 1900 (vienam uzņēmumam), kuras var mainīties atkarībā no stenda dalībnieku skaita.

Dalībnieku atlasi dalībai nacionālajā stendā veiks LIAA pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti pretendenti, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Cita svarīga informācija:

  • Stenda dizainu var aplūkot zem raksta.
  • Angļu valodas pārzināšana ir obligāta prasība izstādes dalībniekiem.
  • Dalībniekiem ir jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir nacionālā stenda dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos nacionālajā stendā starptautiskajās izstādēs ārvalstīs, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Ilze Mičule, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414; +371 26104095
Fakss: +371 67039401
E-pasts: ilze.micule@liaa.gov.lv