Pieteikšanās dalībai Latvijas nacionālajā stendā izstādē "NY NOW 2017" ASV (Ņujorkā)

Informācija par uzņēmumu
Īss uzņēmuma un tā darbības apraksts
Atbilstoši NACE 2 klasifikatoram – http://nace.lursoft.lv
ja ir nepieciešams uzrādīt
ISO, OHSAS t.sk. sertifikāti atbilstoši uzņēmuma darbības nozarei – ISO TS, EN, BRC, IFS, GMP, GLP, FSC, CE u.c.
aģenti, vairumtirgotāji, pārstāvji, meitas uzņēmums, piegāžu un kooperācijas sadarbības partneri, gala patērētāji u.c.
Dalība starptautiskās izstādēs ārvalstīs pēdējo divu gadu laikā
Lūdzu, nosauciet izstādi, izstādes norises laiku un vietu.
Lūdzu, nosauciet izstādi, izstādes norises laiku un vietu.
Lūdzu, nosauciet izstādi, izstādes norises laiku, vietu un kādas organizācijas (LIAA, LTRK, nozaru asociācijas u.c.) organizētajā stendā piedalījāties.
Lūdzu, nosauciet izstādi, izstādes norises laiku, vietu un kādas organizācijas (LIAA, LTRK, nozaru asociācijas u.c.) organizētajā stendā piedalījāties.
Informācija par uzņēmuma pārstāvi izstādē