Latvijas nacionālais stends izstādē "Playtime New York" ASV (Ņujorkā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas uzņēmējus pieteikties dalībai starptautiskajā bērnu apģērbu izstādē "Playtime New York", kas norisināsies 2017. gada 6.-8. augustā Ņujorkā, Amerikas Savienotajās Valstīs.

Playtime New York” ir viena no nozīmīgākajām bērnu apģērbu izstādēm ASV, kurā piedalās apmēram 200 bērnu apģērbu zīmolu. Izstādi apmeklē iepircēji, kuriem interesē radoši zīmoli vidējā vai augstākajā cenu kategorijā. Izstāde notiek divas reizes gadā, ļaujot zīmoliem demontrēt savas nākamo sezonu rudens/ziemas un pavasara/vasaras kolekcijas.

2017.gada februārī izstādē piedalījās apmēram 200 gan no ASV (37%), gan ārvalstīm (63%), lielākoties no Spānijas, Francijas, Itālijas un Liebritānijas. Izstādi apmeklēja gandrīz 2000 nozares profesionāļu, galvenokārt no ASV (87%).

„Playtime New York” 2017. gada augustā pirmo reizi tiek plānots LIAA organizēts nacionālais stends. Plānotais stenda laukums - 50 m2, dalībnieku skaits – ne vairāk kā 6.

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (izstādes platības noma, stenda konstrukcijas izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas, uzņēmumu reģistrācijas maksa izstādē, eksponātu transportēšanas u.tml. izdevumi) 100% apmērā tiks finansēti no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot stenda dalībniekiem de minimis abalstu.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieku atlasi dalībai nacionālajā stendā veiks LIAA pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas, kā arī izstādes „Playtime New York” organizatori, kas izvērtēs katra zīmola atbilstību izstādes koncepcijai. Dalībai nacionālajā stendā tiks apstiprināti pretendenti, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem un kuru atbilstību izstādes koncepcijai būs apstiprinājuši arī izstādes organizatori. Atlases kritēriji pieejami šeit.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Cita svarīga informācija:

  • Stenda konceptu izstrādās un par dalībnieku izvietojumu stendā lems LIAA;
  • Angļu valodas pārzināšana ir obligāta prasība izstādes dalībniekiem;
  • Dalībniekiem ir jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir nacionālā stenda dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos nacionālajā stendā starptautiskajās izstādēs ārvalstīs, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Ilze Mičule, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414; +371 26104095
E-pasts: ilze.micule@liaa.gov.lv