Latvijas nacionālais stends izstādē "Salon International de la Lingerie 2017" Francijā (Parīzē)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas apakšveļas ražotājus pieteikties dalībai nacionālajā stendā starptautiskajā izstādē "Salon international de la Lingerie", kas norisināsies 2017. gada 21.-23. janvārī Francijā, Parīzē!

Izstāde "Salon international de la Lingerie" ir viena no nozīmīgākajām apakšveļas nozares izstādēm pasaulē, kuru ik gadu apmeklē vairāk nekā 6 tūkstoši iepircēju, no kuriem 69 % ir ārvalstu iepircēji, bet 31 % pārstāv Franciju. Izstādē piedalās apmēram 450 apakšveļas zīmolu, kas tiek pārstāvēti 6 tematiskajos sektoros:

  • "The Essentials" – apakšveļa un korsešu izstrādājumi;
  • "Designer Labels" – luksus segmenta apakšveļas zīmoli;
  • "Cocooning" – naktsveļa un mājas tērpi;
  • "Super Heroes" – vīriešu apakšveļas zīmoli;
  • "Beautiful Legs"– zeķu un zeķbikšu zīmoli;
  • "Limited Edition" – jauno dizaineru zīmoli.

Vairāk informācijas "Salon international de la Lingerie" mājaslapā: www.lingerie-swimwear-paris.com/en/salon-international-de-la-lingerie

Uzņēmumi dalībai Latvijas nacionālajā stendā tiks atlasīti, vadoties pēc pieteikuma formā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti ne vairāk kā 8 uzņēmumi, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši iepriekš noteiktiem atlases kritērijiem. Atlases kritēriji pieejami šeit.

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (stenda platības noma, stenda konstrukcijas izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas, uzņēmumu reģistrācijas maksa izstādē, eksponātu transportēšanas u.tml. izdevumi) 100 % apmērā tiks finansēti saskaņā ar 2015. gada 1. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678 – "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi", piešķirot stenda dalībniekiem de minimis abalstu.

Uz atbalstu dalībai stendā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai pasākuma izdevumus segtu no ES fondu līdzekļiem, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeitDe minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un stenda organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Cita svarīga informācija: 

  • Stenda konceptu izstrādās un par dalībnieku izvietojumu stendā lems LIAA sadarbībā ar stenda dalībniekiem.
  • Angļu valodas pārzināšana ir obligāta prasība izstādes dalībniekiem.
  • Dalībniekiem ir jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Dalībnieki varēs pretendēt arī uz de minimis atbalstu 80 % apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai 3 personām, kuras ir nacionālā stenda dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos nacionālajā stendā, pēc dalības izstādē iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Ilze Mičule, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414
Fakss: +371 67039401
E-pasts: ilze.micule@liaa.gov.lv