Uzņēmumu atlases kritēriji dalībai Latvijas nacionālajā stendā izstādē “Stockholm Furniture Fair 2016” Zviedrijā (Stokholmā)

Uzņēmumi dalībai Latvijas nacionālajā stendā tiks atlasīti vadoties pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti ne vairāk kā 7 uzņēmumi, kuri iegūs augstāko punktu skaitu atbilstoši sekojošiem kritērijiem:

KritērijsPunkti
Apgrozījums 2014. gadā3 punkti – pretendenta apgrozījums lielāks par 1 000 000 EUR
2 punkti – pretendenta apgrozījums no 500 000 EUR līdz 1 000 000 EUR
1 punkts – pretendenta apgrozījums mazāks par 500 000 EUR
0 punkti – nav datu par apgrozījumu
Eksports no 2014. gada apgrozījuma3 punkti – eksports sastāda vairāk nekā 50 % no apgrozījuma
2 punkti – eksports sastāda 30-50 % no apgrozījuma
1 punkts – eksports sastāda mazāk nekā 30 % no apgrozījuma
0 punkti – nav datu par eksportu
Darbinieku skaits 2014. gadā3 punkti – darbinieku skaits lielāks par 100
2 punkti – darbinieku skaits no 50 līdz 100
1 punkts – darbinieku skaits no 10 līdz 50
0 punkti – darbinieku skaits mazāks par 10
Produkta/ pakalpojuma esamība2 punkti par produkta/ pakalpojuma esamību
Sadarbības partnera apraksts1 punkts par detalizētu aprakstu
0 punkti – nav apraksta
Pamatojums nepieciešamībai piedalīties izstādē2 punkti par detalizētu un atbilstošu aprakstu
0 punkti – nav apraksta
Mājaslapa(Maksimums – 2 punkti)
1 punkts par mājaslapas esamību
1 punkts par mājaslapu angļu vai zviedru valodā
Uzņēmuma apraksts1 punkts par detalizētu uzņēmuma priekšrocību aprakstu
0 punkti – nav apraksta