Latvijas nacionālais stends izstādē "Subcon 2017" Lielbritānijā (Birmingemā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas inženiernozaru uzņēmumu pieteikties dalībai nacionālajā stendā starptautiskajā izstādē "Subcon 2017", kura norisināsies 2017. gada 6. - 8. jūnijā Birmingemā, Lielbritānijā!

Izstāde „Subcon” ir populārākā Lielbritānijas industriālo piegāžu un kooperācijas (sub-contracting) izstāde, kura tiek rīkota jau vairāk kā 30 gadus. 2016. gadā izstādē  piedalījās vairāk kā 360 dalībnieku no 10 valstīm, izstādi apmeklēja apmēram 4200 apmeklētāju.

Izstādē pārstāvētās nozares ir: metālapstrāde, autobūves komponentu ražošana, elektronikas komponenti un montāža, hidraulika, iekārtu un tehnoloģisko rīku ražošana, plastmasas un gumijas izstrādājumi, procesu kontrole un automatizācija, un citas nozares. Lielbritānijas inženiernozaru piegāžu un kooperācijas (sub-contracting) sektora gada apjoms ir apmēram 40 miljardi GBP.

Latvijas kompānijas jau 10 gadus ir veiksmīgi piedalījušās šajā izstādē un ir augsti novērtējušas iespējas izstādes laikā veidot jaunus kontaktus ar potenciāliem sadarbības partneriem Lielbritānijā.

Stenda plānotais laukums 54 m2, dalībnieku skaits - ne vairāk kā 8. Ja dalībai stendā pieteiksies mazāk kā 6 dalībnieki, LIAA patur tiesības samazināt izstādes stenda nomājamo platību vai arī nacionālo stendu atcelt.

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (izstādes stenda platības noma, stenda konstrukcijas izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas, uzņēmumu reģistrācijas maksas izstādē izdevumi) 100% apmērā tiks finansēti no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākumu "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot stenda dalībniekiem de minimis abalstu. Vairāk informācijas šeit.

Uz atbalstu dalībai stendā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Dalībnieku atlasi dalībai nacionālajā stendā veiks LIAA pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem.

De minimis atbalsts stenda dalībniekiem tiks piešķirts, pamatojoties uz Iesniegumu par atbalsta saņemšanu, kārtību tā piešķiršanai un noslēgto atbalsta līgumu starp LIAA un stenda dalībnieku. De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un stenda organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Cita svarīga informācija:

  • Stenda konceptu izstrādās un par dalībnieku izvietojumu stendā lems LIAA, sadarbībā ar apstiprinātajiem dalībniekiem;

  • Angļu valodas pārzināšana ir obligāta prasība izstādes dalībniekiem.

  • Dalībniekiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai trim personām, kuras ir nacionālā stenda dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos nacionālajā stendā, pēc dalības izstādē iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Andris Alksnis, vecākais projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409
E-pasts: andris.alksnis@liaa.gov.lv