Latvijas nacionālais stends izstādē "World Food India 2017" Indijā (Ņūdeli)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas uzņēmējus pieteikties vērienīga pārtikas nozares izstāde “World Food India 2017” Indijā, kas norisināsies 2017. gada 3. - 5. novembrī Ņūdeli, ko atbalsta Indijas valdība un plāno apmeklēt arī Latvijas ministru prezidents Māris Kučinskis.

Ar 1.3 miljardiem iedzīvotāju Indija ir pasaules ceturtā lielākā ekonomika (aiz Ķīnas, ES un ASV) pēc pirktspējas paritātes ar IKP izaugsmi virs 7% gadā. Pēdējo gadu laikā Latvijas un Indijas tirdzniecība saglabājusi pozitīvu dinamiku. Pērn Latvijas preču eksports kāpa par ~35%.

Indijā pastāv augošs pieprasījums pēc Eiropas Savienībā ražotās pārtikas, tāpēc arī Latvijas ražotājiem šis tirgus paver lielisku potenciālu. Indijā sevišķi pieprasīti ir piena produkti, zivju un gaļas izstrādājumi, graudaugi un miltu izstrādājumi, kā arī aug pieprasījums pēc veselīgās pārtikas.

Jums, uzņēmēji, šī būs lieliska iespēja testēt savu produktu Indijas tirgū – garšas, iepakojums, dizains, kā arī sarunās ar potenciālajiem iepircējiem noskaidrot Indijas tirgum nepieciešamos apjomus, transportēšanas iespējas un citus sadarbībai svarīgus jautājumus.

LIAA šajā izstādē organizē Nacionālo stendu, kurā piedāvājam iespēju piedalīties 10 pārtikas nozares uzņēmumiem.

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (izstādes platības noma, stenda konstrukcijas izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas, uzņēmumu reģistrācijas maksa izstādē, eksponātu transportēšanas u.tml. izdevumi) 100% apmērā tiks finansēti no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot stenda dalībniekiem de minimis atbalstu. Vairāk informācijas šeit.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir nacionālā stenda dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos nacionālajā stendā starptautiskajās izstādēs ārvalstīs, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Cita svarīga informācija:

  • Stenda konceptu izstrādās un par dalībnieku izvietojumu stendā lems LIAA;
  • Angļu valodas pārzināšana ir obligāta prasība izstādes dalībniekiem
  • Dalībniekiem ir jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda) izmaksām


Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija
Inga Valdmane, vecākā projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: + 371 67039414, + 371 29472835
E-pasts: inga.valdmane@liaa.gov.lv