Latvijas nacionālais stends izstādes "BIHE 2016" laikā Azerbaidžānā (Baku)

Medicīnas pakalpojumu sniedzēju Latvijas nacionālais stends Baku, Azerbaidžānā izstādē “BIHE 2016” lakā no 2016. gada 19. – 21. septembrim.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina medicīnas pakalpojumu sniedzējus 2016. gada no 19.-21. septembrim doties uz Baku, Azerbaidžānā, lai pārstāvu uzņēmumu Latvijas nacionālajā stendā starptautiskajā izstādē "BIHE 2016”- “22nd Azerbaijan International Healthcare Exhibition”.

Pasākuma dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja pārstāvēt uzņēmumu Latvijas nacionālajā stendā, tikties ar potenciālajiem sadarbības partneriem, žurnālistiem un mediju pārstāvjiem.

Uzņēmumi dalībai pasākumā tiks atlasīti, vadoties pēc pieteikuma formā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti 10 uzņēmumi, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši iepriekš noteiktiem atlases kritērijiem. Atlases kritēriji pieejami šeit.

Uzņēmumiem tiek segta pasākuma izmaksas un dalība starptautiskās izstādes “BIHE 2016” stendā no de minimis atbalsta (ES fondu līdzekļi). Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda, vīza), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām. Dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai trim personām, kuras ir pasākuma dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos pasākumā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Lai pasākuma izdevumus segtu no ES Fondu līdzekļiem, nepieciešams noslēgt LIAA līgumu par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Uz atbalstu dalībai pasākumā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Kontaktinformācija:
Laila Bekmane, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 26573340
Fakss: +371 67039401
E-pasts: laila.bekmane@liaa.gov.lv