Uzņēmumu atlases kritēriji dalībai Latvijas nacionālajā stendā starptautiskajā izstādē "Downtown Design 2014" Dubaijā, Apvienotajos Arābu Emirātos

Uzņēmumi dalībai Latvijas nacionālajā stendā tiks atlasīti vadoties pēc pieteikuma formā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti ne vairāk kā 6 uzņēmumi, kuri iegūs augstāko punktu skaitu atbilstoši sekojošiem kritērijiem:

Kritērijs Punkti
Apgrozījums 2013. gadā 10 punkti – pretendenta apgrozījums lielāks par 100 000 EUR
8 punkti – pretendenta apgrozījums no 100 000 līdz 50 000 EUR
4 punktI – pretendenta apgrozījums no 50 000 līdz 20 000 EUR
1 punkts – pretendenta apgrozījums mazāks par 20 000 Ls EUR
0 punkti – nav datu par apgrozījumu
Produkta/ pakalpojuma atbilstība izstādes un nacionālā stenda specifikai 5 punkti – produkts/ pakalpojums atbilst izstādes specifikai
0 punkti – produkts/ pakalpojums neatbilst izstādes specifikai
Eksporta tirgu esamība 5 punkti – uzņēmumam ir pieredze eksporta tirgos
0 punkti – nav datu par eksportu
Mājas lapa (Maksimums 3,5 punkti)
0,5 punkti par mājas lapas esamību
1 punkts par mājas lapu angļu valodā
2 punkti par mājas lapu mērķa tirgus valodā
Uzņēmuma un uzņēmuma priekšrocību apraksts 1 punkts par detalizētu aprakstu
0 punkti – apraksta nav
Esošo eksporta sadarbības partneru apraksts
5 punkti par detalizētu aprakstu (vai ir izplatītāji (nosaukti), savas noliktavas, mazumtirdzniecības/ importa partneri (nosaukti))
1 punkts – ja uzņēmums šobrīd ir pārrunu procesā
0 punkti – apraksta nav
Pamatojums nepieciešamībai piedalīties izstādē
2 punkti par detalizētu un atbilstošu aprakstu
0 punkti – apraksta nav
Uzņēmuma produktu cenu segments 4 punkti par premium cenu segmentu
3 punkti par augsto cenu segmentu
2 punkti par vidējo cenu segmentu
0 punkti par zemo cenu segmentu