Uzņēmumu atlases kritēriji dalībai Latvijas nacionālajā stendā starptautiskajā izstādē "Downtown Design 2015" Dubaijā, Apvienotajos Arābu Emirātos

Uzņēmumi dalībai izstādē tiks atlasīti vadoties pēc informācijas iesniegtajā pieteikuma formā. Dalībai izstādē nacionālajā stendā tiks apstiprināti ne vairāk kā 5-6 uzņēmumi, kuri iegūs augstāko punktu skaitu atbilstoši sekojošiem kritērijiem:

Kritērijs Punkti
Apgrozījums 2014. gadā 10 punkti – pretendenta apgrozījums lielāks par 100 000 EUR
8 punkti – pretendenta apgrozījums no 50 000 līdz 100 000 EUR
4 punkti – pretendenta apgrozījums no 20 000 līdz 50 000 EUR
1 punkts – pretendenta apgrozījums mazāks par 20 000 EUR
0 punkti – nav datu par apgrozījumu
Produkta/ pakalpojuma atbilstība izstādes un nacionālā stenda specifikai 5 punkti – produkts/ pakalpojums atbilst izstādes specifikai
0 punkti – produkts/ pakalpojums neatbilst izstādes specifikai
Eksporta tirgu esamība 5 punkti – uzņēmumam ir pieredze eksporta tirgos
0 punkti – nav datu par eksportu
Mājas lapa (Maksimums – 2 punkti)
0,5 punkti par mājas lapas esamību
1 punkts par mājas lapu angļu valodā
2 punkti par mājas lapu mērķa tirgus valodā
Uzņēmuma un uzņēmuma priekšrocību apraksts 1 punkts par detalizētu aprakstu
0 punkti – apraksta nav
Sadarbības partnera apraksts 5 punkti par detalizētu aprakstu - ir izplatītāji (nosaukti) vai savas noliktavas, mazumtirdzniecības/ importa partneri (nosaukti)
1 punkts par to, ja uzņēmums šobrīd ir pārrunu procesā
0 punkti – apraksta nav
Pamatojums nepieciešamībai piedalīties izstādē 2 punkti par detalizētu un atbilstošu aprakstu
0 punkti – apraksta nav
Uzņēmuma produktu cenu segments 4 punkti - par premium cenu segmentu
3 punkti - par augsto cenu segmentu
2 punkti - par vidējo cenu segmentu
0 punkti - par zemo cenu segmentu