Uzņēmumu atlases kritēriji dalībai Latvijas nacionālajā stendā starptautiskajā izstādē "FHC China" Šanhajā, Ķīnā

Uzņēmumi dalībai Latvijas nacionālajā stendā tiks atlasīti vadoties pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kuri iegūs augstāko punktu skaitu atbilstoši sekojošiem kritērijiem:

Kritērijs Punkti
Produkta/ pakalpojuma atbilstība izstādes specifikai 10 punkti – produkts/ pakalpojums atbilst izstādes specifikai
0 punkti – produkts/ pakalpojums neatbilst izstādes specifikai
Apgrozījums 2014. gadā 5 punkti – lielāks par 5 000 000 EUR
2 punkti – no 2 000 000 līdz 5 000 000 EUR
0 punkti – mazāks par 2 000 000 EUR 
Eksporta apjoms 2014. gadā 5 punkti – eksporta apjoms pārsniedz 50 % no apgrozījuma
3 punkti – ir pieredze eksportā
0 punkti – nav eksporta apjoma vai datu par eksportu
Dalība starptautiskajās izstādēs 2013. un 2014. gadā 5 punkti – piedalās regulāri 2 reizes gadā
2 punkti – piedalījies ne vairāk kā 2 izstādēs pēdējo 2 gadu laikā
0 punkti – nepiedalās
Mājaslapa 5 punkti par mājaslapu angļu un ķīniešu valodā
2 punkti par mājaslapu angļu valodā
0 punkti – nav mājaslapas ne angļu, ne ķīniešu valodā
Pieredze Ķīnas tirgū 5 punkti – šobrīd eksportē uz Ķīnu
2 punkti – ir bijusi pieredze Ķīnas tirgū (dalība izstādēs Ķīnā, noslēgti līgumi ar aģentiem/ izplatītājiem, u.tml.)
0 punkti – nav bijusi pieredze Ķīnas tirgū
Sertifikāti un atļaujas ievest un tirgot produktus Ķīnas tirgū 5 punkti – ir sertifikāti (vai uzsākts sertifikācijas process) un/ vai atļauja tirgot savu produkciju Ķīnā
0 punkti – nav sertifikātu un citas atļaujas
Uzņēmuma apraksts angļu valodā un dalībības izstādē pamatojums 1 punkts par detalizētu uzņēmuma priekšrocību aprakstu
0 punkti – apraksta nav