Uzņēmumu atlases kritēriji dalībai Latvijas nacionālajā stendā starptautiskajā izstādē "Hannover Messe 2015" Hannoverē, Vācijā

Izstādes "Hannover Messe – 2015" dalībnieki tiks atlasīti vadoties pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai izstādē nacionālajos stendos tiks apstiprināti kopā ne vairāk kā 16 dalībnieki (8 uzņēmumi katrā no tematiskajām ekspozīcijām), kuri iegūs augstāko punktu skaitu atbilstoši sekojošiem kritērijiem:

Kritērijs Punkti
Apgrozījums 2012. gadā 8 punkti – pretendenta apgrozījums lielāks par 500 000 EUR
4 punkti – pretendenta apgrozījums no 70 000 līdz 500 000 EUR
1 punkts – pretendenta apgrozījums mazāks par 70 000 EUR
0 punkti – nav datu par apgrozījumu
Apgrozījums 2013. gadā 8 punkti – pretendenta apgrozījums lielāks par 500 000 EUR
4 punkti – pretendenta apgrozījums no 70 000 līdz 500 000 EUR
1 punkts – pretendenta apgrozījums mazāks par 70 000 EUR
0 punkti – nav datu par apgrozījumu
Eksports no 2012. gada apgrozījuma 8 punkti – eksports sastāda vairāk nekā 50 % no apgrozījuma
4 punkti – eksports sastāda 30-50 % no apgrozījuma
1 punkts – eksports sastāda mazāk nekā 30 % no apgrozījuma
0 punkti – nav datu par eksportu
Eksports no 2012. gada apgrozījuma 8 punkti – eksports sastāda vairāk nekā 50 % no apgrozījuma
4 punkti – eksports sastāda 30-50 % no apgrozījuma
1 punkts – eksports sastāda mazāk nekā 30 % no apgrozījuma
0 punkti – nav datu par eksportu
Produkta/ pakalpojuma atbilstība izstādes specifikai 2 punkti – produkts/ pakalpojums atbilst izstādes specifikai
0 punkti – produkts/ pakalpojums neatbilst izstādes specifikai
Sadarbības partnera apraksts 1 punkti – par detalizētu aprakstu
0 punkti – apraksta nav
Mājas lapa (Maksimums – 2 punkti)
0,5 punkti par mājas lapas esamību
0,5 punkti par mājas lapu angļu vai krievu valodā
1 punkts par mājas lapu mērķa tirgus valodā
Uzņēmuma apraksts 1 punkts par detalizētu uzņēmuma priekšrocību aprakstu
0 punkti – apraksta nav
Pamatojums piedalīties izstādē 2 punkti par detalizētu un atbilstošu aprakstu
0 punkti – apraksta nav